דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ראיון אישי

בראיון מסוג זה נשאל/ת המועמד/ת לגבי ניסיונו/ה האישי והתעסוקתי בעבר, לגבי העדפותיו/ה ומטרותיו/ה בהקשרים שונים ולגבי התפקיד אליו הוא/היא מועמד/ת. אורך הראיון אינו קבוע, והוא עשוי להימשך כחצי שעה עד שעה וחצי.