דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שאלון אישי ושאלונים תעסוקתיים

בשאלונים אלה על המועמד/ת לענות על שאלות שונות הקשורות לקורות חייו/ה, לניסיונו/ה הקודם בשוק העבודה, ללימודים ולקורסים שעבר/ה, לכישוריו/ה לבצע מטלות ותפקידים שונים ולהעדפותיו/ה בקשר לכך.