דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מבחני אישיות

במבחנים אלה הנבחן/ת נדרש/ת לבצע באופן חופשי למדי מטלות מסוגים שונים, כגון כתיבת סיפורים, השלמת משפטים וכדומה, או שמוצג בפניו/ה היגד מסוים ועליו/ה לבחור בתשובה המתאימה לו/ה ביותר ביחס לאותו היגד.

במבחנים מסוג זה אין תשובות נכונות או בלתי נכונות, אלא מכלול של תגובות המשקפות את הרגליו/ה, העדפותיו/ה והתייחסויותיו/ה של המועמד/ת למצבים שונים.

מכלול התגובות למבחנים השונים מאפשר להעריך היבטים שונים באישיותו/ה של המועמד/ת.