דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מבחני כישורים ומבחני ביצוע

מבחנים אלה מיועדים לבחון את כישורי החשיבה, את היכולת לפתור בעיות מסוגים שונים, דוגמת בעיות לוגיות, בעיות חשבוניות, יכולת עקיבה אחר פרטים, תפיסה מרחבית ועוד.

במבחנים מסוג זה יש בכל מבחן כמה עשרות שאלות, שלכל אחת מהן פתרון נכון יחיד. הציון בכל מבחן נקבע על-פי מספר השאלות הנכונות עליהן ענה/ענתה המועמד/ת במסגרת זמן קצוב.

חלק מהמבחנים מועברים בנייר ועיפרון, וחלק על גבי מחשב. חלק מהמבחנים מתוכננים כך שלא ניתן יהיה לסיימם בזמן המוקצב. אי סיומו של מבחן אינו מעיד בהכרח על חוסר הצלחה בו.