דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נבחנתי במכון מיון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?

בהתאם לזכות העיון של המועמדים במבדקי ההתאמה שביצעו, זכותך לפנות למכון האבחון בו נבחנת על מנת לצפות בדו"ח האבחון שלך.

בחוות הדעת שתוכל לקבל יוצגו פרטים שונים כגון: מאפיינים שכליים, ביצועיים, אישיותיים, חברתיים ותעסוקתיים וציון מבדק ההתאמה. 

 

נבקש להדגיש, כי ציון מבדק התאמה הוא בעקבות האבחון שנערך במכון לתפקיד הספציפי אליו הגשת מועמדותך בחברת נמל אשדוד בע"מ. אין להקיש ממנו בדבר התאמתך לתפקידים אחרים או לעניין הקשרים אחרים.

לפי בחירתך ניתן לערוך שיחת משוב במכון המיון בתשלום ובתיאום מול מכון האבחון בו נבחנת.

ככל שנבחנת במכון פילת יש לפנות בכתובת: [email protected]

ככל שנבחנת במכון אדם מילא יש לפנות לכתובת: [email protected]