דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

העסקת אנשים עם מוגבלות

בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 ("החוק"), מחויבת חברת הנמל בייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

 

אדם עם מוגבלות לצורך זה של ייצוג הולם, הינו אדם שמתקיימת בו ההגדרה שבחוק - "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשל לקותו מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים"- ואשר עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:

 

א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או

ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או

ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או

ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

החוק אוסר על מעסיקים להפלות אדם עם מוגבלות על רקע מוגבלותו/ה, ומנחה להתייחס אליו/ה באופן שווה בכל שלבי התעסוקה. איסור ההפליה כולל בתוכו גם את הדרישה לביצוע התאמות אשר נדרשות על מנת לאפשר את העסקתו/ה של אדם עם מוגבלות. עוד קובע החוק, כי תבוצע העדפה מתקנת למועמדים עם מוגבלות בקבלה לעבודה ובקידום, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

חברת נמל אשדוד פועלת לעידוד קבלת מועמדים שהם אנשים עם מוגבלות ואף פרסמה ותמשיך לפרסם מכרזים ייעודיים, הפונים לאוכלוסייה זו. במקביל, אנו פונים ומבקשים מהעובדים  לדווח על מוגבלותם, ככל שישנה. דיווח מצד העובדים יסייע לחברת הנמל לצורך השגת ייצוג הולם. כמובן, לחברה מצידה עומדת המחוייבות והנכונות לביצוע ההתאמות הנדרשות ולמתן העדפה מתקנת.

 

עובדים המעוניינים לדווח על מוגבלותם או מעוניינים בקבלת מידע נוסף בנושא, מוזמנים לפנות ממונה על תעסוקה לאנשים עם מוגבלות גב' אפרת קסלר, באמצעות מייל [email protected] או בטל' 08-8517626.

 

יודגש כי הבקשה לקבלת פרטים ולשיתוף פעולה היא בגדר רשות ואינה חובה וכי מסירת המידע או התנגדות למסירתו לא יפגעו בעובדים בצורה כלשהי. כמו כן, המידע יישמר בסודיות מוחלטת.