דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פנימי חיצוני - מהנדס/ת מכונות נמלי/ת 7040

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 02.06.2017

 

היחידה:            חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            ראש מחלקת ציוד

העסקה בחוזה אישי

תנאי סף:        

 1. בעל/ת תואר אקדמי בתחום הנדסת מכונות.
 2. ניסיון של 5 שנים לפחות בהכנת מפרטים טכניים בעברית ובאנגלית, לרבות הגדרת הציוד הנדרש, לביצוע עבודות הנדסיות גדולות, כגון: רכישת והרכבת מנוף נמל, תכנון והקמת מבני מתכת וקונסטרוקציה מורכבים (גשרים, מחסנים גדולים מעל 1000 מ"ר).
 3. ניסיון של 5 שנים לפחות בפיקוח ובליווי של פרויקטים להקמה/שדרוג/שיפוץ מתקני  תעשיה גדולים, כגון: מנוף נמל, מבני מתכת וקונסטרוקציה מורכבים (גשרים, מחסנים גדולים מעל 1000 מ"ר).
 4. ניסיון של 3 שנים לפחות בתכנון, פיקוח ואישור ייצור של חלקים תעשייתיים, כגון: גלגלות וצירים למערכות מכניות גדולות (כדוגמת: מערכות הרמה למטענים בעלי 35 טון לפחות, מערכות שאיבה או שינוע באופן רציף של מטעני תפזורת), או בביצוע עבודות שינויים בתכנון, פיקוח ואישור ייצור של חלקים תעשייתיים מעין אלה.
 5. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.

   
  יתרון:
  ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול צוות המונה לפחות 3 עובדים בכפיפות ישירה.


  תנאים נוספים:
 1. אנגלית טכנית ברמה גבוהה: קריאה, כתיבה ודיבור – ייבדק במכון האבחון.
 2. העבודה כוללת עבודה בגובה במידת הצורך - העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל .
 3. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך ובמקרי חירום, לרבות בשבתות וחגים. זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.


  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת תואר אקדמי בתחום הנדסת מכונות.
 3. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 4. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il. ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-18,400-22,800₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות אחזקת רכב, או  כ-15,500-19,900₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-3,300-4,300 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-30 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד). השכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.

 

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי,

מייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

תיאור התפקיד:

מהנדס/ת מכונות נמלי הוא/היא מנהל/ת פרוייקטים בתחום מכונות/מכונאות משלב האיפיון עד סיום הביצוע, לרבות ביצוע בקרות.

 1. מתן מענה לתיקון תקלות בתחום עיסוקו.
 2. אחריות על ביצוע מקצועי ועמידה בלו"ז לביצוע משימות במסגרת תחזוקה שוטפת של הציוד: מנופים וציוד נייד.
 3. מיפוי ואפיון צרכים בתחומי מכונות, מכונאות, קונסטרוקציות וצבע למנופים.
 4. ניהול צוות של ארבעה עובדים, הכוללים מהנדס/ת, הנדסאי/ת ומפקחים בתחום עיסוקו/ה וניהול עקיף של מכונאים למתן שירות לכלים תפעוליים.
 5. תכנון ותקצוב פרויקטים בתחום עיסוקו, לרבות הכנת כתבי כמות, מפרטים, אומדנים, תנאי סף ואמות מידה.
 6. תיאום ביצוע עבודות ופרויקטים בתחום אחריותו מול גורמי פנים וחוץ.
 7. אחריות לאיתור והפעלת קבלנים לתיקוני חוץ בנמל ומחוץ לנמל, כגון: מערכות מכאניות, עגלות וגוררים, כולל בחו"ל.
 8. פיקוח מקצועי על עבודות קבלנים, לרבות קבלנים מחו"ל,  לביצוע פרויקטים, תחזוקה מתוכננת ותחזוקת שבר של כלים תפעוליים.
 9. תכנון וליווי מכרזים מקומיים ובינלאומיים בשפה האנגלית  לעבודות שדרוג ושיפוץ של כלים תפעוליים כאשר מדובר בציוד קיים ולרכישה בדגש על מנופים וציוד נלווה כגון, מתקני "ספרדר" וחופנים.
 10. מתן ליווי הנדסי לפרויקטים שונים בחברה, לרבות ביצוע בפועל של עבודות בתחום אחריותו, לפי הנחיית הממונה.
 11. ייזום עבודות לשיפור כלים תפעוליים בחברה, לרבות תכנון ובקרה על ביצוע העבודות.
 12. הכנת מפרטים טכניים, לרבות תנאי סף ורמת שירות, להסכמי שירות שנתיים בתחומו/ה.
 13. אחריות אישית כי העבודות מתבצעות על פי הוראות הבטיחות.
 14. מהווה אוטוריטה מקצועית לכל המכונאים בכל התחומים ולגורמי נמל נוספים בתחומים של מכונות, מכונאות, מבנה (קונסטרוקציה), צבע למנופים ועוד.
 15. כתיבת נהלים והכנת הוראות עבודה בתחום עיסוקו/ה.
 16. הכנת מערכי שיעור וביצוע הדרכות בתחומי המכונה והמכונאות למפעילים, לעובדי בתי מלאכה ולעובדי קבלן בתחום.
 17. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.
 1. העבודה בשטח ובמשרד.

 

הערות:

1.       לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

2.       למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.

3.       ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי. 

 1. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 2. שנות הניסיון נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר רק לאחר קבלת הזכאות לתואר האקדמי הנדרש בתנאי סף 1.
 3. המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה, בדיקה בטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר את האסמכתאות המתאימות.

8.       השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.

9.       "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

 1. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 2. רק פניות מתאימות תענינה.

מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.