דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז חיצוני 7090- מזכיר/ת ראש מחלקת תפעול

תאריך אחרון להגשת מועמדות 26.10.2017

 

העסקה בהסכם קיבוצי, במשרה ארעית, דהיינו, משרה זמנית על תקנית, שאינה מובילה לקביעות.

תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים. חברת הנמל אינה מתחייבת להעסקה לתקופה קצובה כל שהיא. לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה קבועה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 3 שנים.

 

היחידה:           מחלקת תפעול

מקום עבודה:    חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            ראש מחלקת תפעול                   

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:           

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה לפחות
 2. ניסיון של שלוש שנים לפחות, שנצבר במהלך חמש השנים האחרונות בתפקיד מזכיר/ה, אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת (ראו הערה 5 בפרק ההערות).
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה – כמשמעו/ה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005.


  תנאים נוספים מחייבים:
 1. עברית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.
 2. אנגלית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.
 3. שליטה ביישומי OFFICE – ייבדק במכון אבחון.
 4. שעות העבודה 07:30-16:00. נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות, לרבות בימי שישי, על פי הצורך.

  יתרון:
  תואר אקדמי.
   
  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת בגרות מלאה לפחות.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 4. הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלאה וחתומה - נמצאת באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il. ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

 אומדן פרופיל שכר: כ-7,200 ₪ ברוטו, לשכר זה יתווסף תשלום עבור שעות נוספות, ככל שיהיה בהן צורך, ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי,
במייל:
ashdodport@keinan-sheffy.co.il

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור תפקיד:

 1. מתן שירות טלפוני ופרונטלי לפונים ללשכת סמנכ"ל תפעול ורמ"ח תפעול.
 2. ניהול יומן ממוחשב: תיאום פגישות ודיונים רבי משתתפים.
 3. הכנת חומר לדיונים.
 4. טיפול בדואר יוצא ונכנס, לרבות ניסוח מכתבים, ביצוע הדפסות והפצות.
 5. הזמנת כיבוד לדיונים.
 6. ניהול מלאי הציוד המשרדי.
 7. טיפול במתן אישורי כניסה לנמל לגורמי חוץ מול מחלקת ביטחון בנמל.
 8. סיווג, מיון ותיוק מסמכים, כולל טיפול בחומר ארכיוני, באופן ידני וממוחשב.
 9. ארגון ישיבות ודיונים בחברה ומחוצה לה: תיאום חדרי ישיבות, פנייה לקבלת הצעות מחיר לשימוש במתחם, בחירת ספק וסעיף תקציבי רלוונטי ועוד.
 10. עבודה במערכות ממוחשבות, כגון: כלי OFFICE, SAP-ERP, SRM.
 11. מילוי מקומן של מזכירות בלשכת סמנכ"ל תפעול בעת הצורך.
 12. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.  
 5. יובהר,  כי מזכיר/ה אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת, הינו/ה מי שנתן/ה שירות למנהל/ת בכל התחומים הבאים:  תיאום דיונים,  ניהול יומן ממוחשב, מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לפונים ללשכת המנהל/ת.
 6. "תואר" משמעו - תואר ראשון במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 8. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.