דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז חיצוני 8015 – מזכיר/ת ערב בלשכת יו"ר הדירקטוריון

תאריך אחרון להגשת מועמדות 06.03.2018

 

העסקה בהסכם קיבוצי, במשרה ארעית, דהיינו, משרה זמנית על תקנית, שאינה מובילה לקביעות.

תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים. חברת הנמל אינה מתחייבת להעסקה לתקופה קצובה כל שהיא. לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה קבועה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 3 שנים.

 

המשרה מיועדת למועמדים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה), בני/ות העדה הדרוזית, בני/ות האוכלוסיה הערבית (לרבות הצ'רקסים). כמו כן, המשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות, ראו הערה 1 בפרק ההערות.

 

מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם, אך יטופלו רק אם יהיו פחות משלושה מועמדים מקרב בני/ות אוכלוסיות אלו, אשר ישתתפו בשלב ועדת הקליטה (ראיון בנמל).

 

היחידה:            לשכת יו"ר הדירקטוריון

מקום העבודה:   חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            ראש/ת לשכת יו"ר הדירקטוריון            

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה לפחות.
 2. ניסיון של שנה רצופה לפחות, שנצבר במהלך חמש השנים האחרונות, בתפקיד מזכיר/ה, אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת בכיר/ה, בארגון המונה לפחות 50 עובדים (ראו הערה 6 בפרק ההערות).
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.

  תנאים נוספים מחייבים:
 1. עברית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.
 2. אנגלית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.
 3. שליטה ביישומי OFFICE – ייבדק במכון אבחון.
 4. ככלל, שעות העבודה 11:30-20:00. עבודה בשעות אחרות ו/או נוספות על פי הצורך ובהתאם לשעות הפעילות בלשכת יו"ר הדירקטוריון.   

  יתרונות:
 1. תואר אקדמי.
 2. ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם תוכנת ACTION BASE.

  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת בגרות מלאה לפחות.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 4. הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלאה וחתומה - נמצאת באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

 אומדן פרופיל שכר: כ-7,200 ₪ ברוטו, לשכר זה יתווסף תשלום עבור שעות נוספות, ככל שיהיה בהן צורך, ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

 1. מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לפונים ללשכת הדירקטוריון.
 2. ניהול יומן ממוחשב: תיאום פגישות ודיונים רבי משתתפים.
 3. הכנת חומר לדיונים.
 4. טיפול בדואר יוצא ונכנס, לרבות ניסוח מכתבים, ביצוע הדפסות והפצות.
 5. סיווג, מיון ותיוק מסמכים, כולל טיפול בחומר ארכיוני, באופן ידני וממוחשב.
 6. ארגון ישיבות ודיונים בחברה ומחוצה לה: תיאום חדרי ישיבות, פנייה לקבלת הצעות מחיר לשימוש במתחם, בחירת ספק וסעיף תקציבי רלוונטי ועוד.
 7. עבודה במערכות ממוחשבות, כגון: כלי OFFICE, SAP-ERP, SRM, ACTIONBOX.
 8. ניהול מלאי הציוד המשרדי.
 9. טיפול במתן אישורי כניסה לנמל לגורמי חוץ מול מחלקת ביטחון בנמל.
 10. הזמנת כיבוד לדיונים.
 11. מילוי מקומה של מזכירת הבוקר בעת הצורך.
 12. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונים. 

 

הערות:

 1. 'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
  א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
  ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
  ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
  ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 2. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית. 
 6. יובהר,  כי מזכיר/ה אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת בכיר/ה, הינו/ה מי שנתן/ה שירות למנהל/ת בכיר/ה בכל התחומים הבאים:  תיאום דיונים,  ניהול יומן ממוחשב, מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לפונים ללשכת המנהל/ת. מנהל/ת בכיר/ה הינו/ה מנהל/ת השייך/ת לשכבת המנהלים הגבוהה בארגון.
 7. "תואר" משמעו - תואר ראשון במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 8. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.