דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עובד/ת צוות חירום- מכרז חיצוני 8050

 

צפו בסרטון על פעילות צוות חירום בנמל אשדוד

 

  

תאריך אחרון להגשת מועמדות 29.05.2018

החטיבה:          תפעול, מסופים וים

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            אחראי צוות חירום

דרגה:               יג' – יז' / 5 – 9 טכ'/אק'

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תואר אקדמי או בעל/ת תעודת הנדסאי או בעל/ת תעודת טכנאי מוסמך (מוכר על ידי מה"ט).
 2. בוגר/ת קורס כבאים בסיסי לפחות בשירותי הכבאות או בוגר/ת קורס כבאים צה"לי (מזנקאי שלב 05  לפחות) או בוגר/ת קורס כבאי מפעלי.
 3. ניסיון של  שנתיים לפחות, שנצבר  בחמש השנים האחרונות, ככבאי/ת.
 4. רישיון נהיגה C1  עד 12 טון לפחות ורשאי/ת לנהוג ברכב מסוג כיבוי בתוקף.

  תנאים נוספים מחייבים:
 1. עבודה בשלוש משמרות, לרבות עבודה בימי שישי,  שבת, מוצאי שבת, ערבי חג, חג, מוצאי חג, על פי תורנות. עבודה בשעות נוספות, על פי הצורך והנחיית ממונים. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות 24 שעות ביממה לאורך כל ימות השבוע לפי הצורך ובמקרי חירום.
 2. העובד/ת הנבחר/ת ת/יידרש לעבור בהצלחה קורס "חובשי רפואת חירום" (נהגי אמבולנס) ב-6 חודשי הקליטה הראשונים לקליטתו/ה לכל המאוחר. ללא קבלת הרישיון כאמור– הזכייה תהא מבוטלת.
 3. שליטה בשפה העברית. אנגלית ברמה בסיסית.
 4. ידע ב-OFFICE.
 5. תנאי להעסקה: מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד במשך כל תקופת ההעסקה. ראו הערה 5 בפרק הערות.

 

יתרון:

חובש/ת קרבי/ת או חובש/ת רפואת חירום (נהג/ת אמבולנס) או פראמדיק/ית או בוגר/ת קורס ממונים על הבטיחות בעבודה מטעם המוסד לבטיחות וגיהות.

 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 3. תעודת תואר אקדמי או תעודת הנדסאי או תעודת טכנאי מוסמך (מוכר על ידי מה"ט).
 4. תעודה המעידה על סיום קורס כבאים בסיסי לפחות בשרותי הכבאות או מקצוע צבאי כבאי צהלי (מזנקאי שלב 05 לפחות) לפחות או תעודת  סיום קורס כבאי מפעלי.
 5. צילום רישיון נהיגה C1  עד 12 טון לפחות ורשאי/ת לנהוג ברכב מסוג כיבוי  בתוקף.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.  

  אומדן פרופיל שכר: כ-9,700 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך  בכ-3,700 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-47 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד

 1. הגשת עזרה ראשונה במרפאה  ובשטח הנמל לחולה/נפגע/ת.
 2. עריכת סיורי בטיחות ותיעוד לצורך איתור וטיפול במפגעים.
 3. ביקורת  פנימיות לבטיחות אש ומניעת שריפות.
 4. ביצוע פעולות של כיבוי אש, חילוץ והצלה, לרבות עבודה בגובה.
 5. טיפול באירועי חירום ובאירועי חומרים מסוכנים על פי נוהלי החברה.
 6. תחזוקת כלי הרכב והציוד המקצועי של צוות חירום.
 7. מתן שירותי חירום ובטיחות לאוניות.
 8. ביקורת מצב תברואתי בנמל.
 9. ביקורת על ביצוע הדברה בשטח הנמל.
 10. דיווח על תאונות וכמעט תאונות וביצוע תחקור לגבי מקרים אלו.
 11. הדרכת עובדים וקבלנים בנושא בטיחות.
 12. מתן היתרי בטיחות לעבודת קבלנים וביצוע ביקורות ואכיפה בעניין הסדרי הבטיחות.
 13. שימוש בתוכנות המחשב הייעודיות של צוות חירום והמרפאה, לרבות הזנת נתונים.
 14. נהיגה ברכבי חירום  במסגרת תפקידו.
 15. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

  הערות:
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה.
 6. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 9. המועמד/ת הנבחר/ת ת/יידרש לעבור קורסים, הכשרות והסמכות, על פי צרכי העבודה, כתנאי להמשך העסקתו/ה, כגון: רישיון להפעלת מלגזה או כל ציוד אחר שיידרש, הכשרות בנושא חומרים מסוכנים וכיבוי אש.
 10. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 11. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.

רק פניות מתאימות תענינה.