דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סמנכ"ל/ית לוגיסטיקה והנדסה הליך איתור מס' 9000

לחברת נמל אשדוד בע"מ

דרוש/ה

סמנכ"ל/ית לוגיסטיקה והנדסה

הליך איתור מס' 9000

            תאריך אחרון להגשת מועמדות 27.8.2017

כללי:

חטיבת לוגיסטיקה והנדסה אחראית על פעילות חברת נמל אשדוד בתחומי הרכש, הציוד והבינוי. החטיבה כוללת שלוש מחלקות: מחלקת ציוד, מחלקת רכש ומחלקת בינוי. מחלקת ציוד אחראית על כל ההיבטים הקשורים לתחזוקת המנופים, המלגזות וכן יתר הציוד המתמחה, כגון מנופי גשר ושער שהינם מנופים גדולים המשמשים לפריקה וטעינה של מכולות, וכן מנופי חוף המשמשים לפריקת מטענים כגון מתכות, עצים ותפזורות, וכן, הציוד הנייד בנמל שהינו מלגזות קלות וכבדות ומשאיות גורר. בנוסף, באחריות המחלקה ניהול משק החשמל בנמל; מחלקת רכש אחראית להובלה ולריכוז של תהליכי הרכש בחברת הנמל. המחלקה מרכזת ביצוע הליכי רכש שירותים ורכש טובין בארץ ובחו"ל, לרבות קיטלוג וקניינות, על פי חוק חובת מכרזים תשנ"ב- 1992 ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 ובהתאם לנהלי החברה; מחלקת בינוי אחראית לתכנון וביצוע פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית והימית, לרבות תחזוקת המבנים היבשתיים והימיים. החטיבה מונה כ-200 עובדים.

חברת הנמל פועלת בסביבה תחרותית, שאף תלך ותגבר ובמסגרת זו יבוצעו פעולות איפיון ורכש של ציוד וכן בניית מבנים יבשתיים וימיים. פעילות חטיבת לוגיסטיקה והנדסה קריטית להשגת יעדי החברה.

 

תהליך איתור סמנכל/ית לוגיסטיקה והנדסה 9000

 

להלן קישורים למסמכים הנדרשים להגשת מועמדות

שאלון למועמד-ת סמנכל/ית לוגיסטיקה והנדסה 9000

הצהרה למועמדים לתפקיד סמנכל/ית לוגיסטיקה והנדסה היכרות מוקדמת קשר או זיקה 9000