דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הנדסאי/ת מכונות - מכרז חיצוני 9055

תאריך אחרון להגשת מועמדות 31.10.2019

 

היחידה:           חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת הנדסאי/ת בתחום מכונות או בעל/ת תואר ראשון בהנדסה בתחום מכונות.
 2. ניסיון של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים, שנצבר רק לאחר הזכאות לתעודה הנדרשת בתנאי סף 1:
  א. הכנת מפרטים טכניים ו/או הכנת שרטוטים, לביצוע עבודות הנדסיות בתחום מכונות, כגון: הרכבות מכניות (למשל: התקנת גירים, מערכות הרמה, מסועים, או הרכבה של מכונות), עבודות מסגרות, עבודות ריתוך, עבודות צביעה במתקנים תעשייתים גדולים, ו/או:
  ב. פיקוח וליווי קבלנים, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הרכבות מכניות (כגון: התקנת גירים, מערכות הרמה, מסועים, או הרכבה של מכונות), עבודות מסגרות, עבודות ריתוך, עבודות צביעה במתקנים תעשייתים גדולים, ו/או:
  ג. ביצוע תכן הנדסי, תכנון של חלקים תעשייתיים או פיקוח על ייצורם או אישור ייצורם, כגון: אביזרי הרמה, גלגלות וצירים למערכות מכניות (כדוגמת: מערכות הרמה למטענים או מערכות שינוע רציפות של מטעני תפזורת).
 3. רישיון נהיגהB  לפחות בתוקף.

  יתרון:
  תואר ראשון בהנדסה בתחום מכונות.

  תנאים נוספים מחייבים:
 1. אנגלית טכנית ברמה גבוהה: קריאה, כתיבה ודיבור – ייבדק במכון האבחון.
 2. העבודה כוללת עבודה בגובה במידת הצורך - העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל .
 3. ידע בקריאת שרטוטים טכניים ב-Autocad– ייבחן במבחן מקצועי מקדים ו/או בוועדת הקליטה.
 4. ידע בקריאת תכניות מכניות, הידראוליות פנאומטיות - ייבחן במבחן מקצועי מקדים ו/או בוועדת הקליטה.
 5. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך ובמקרי חירום. זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.


 
יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת הנדסאי/ת בתחום מכונות או אסמכתא לתואר ראשון בהנדסה בתחום מכונות.
  כאמור בפרק תנאי הסף, שנות הניסיון נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר רק לאחר הזכאות לתעודה הנדרשת בתנאי סף 1. לפיכך, ככל שרק ממועד אישור הזכאות לתעודה הרלוונטית המוקדמת ביותר, ניתן ללמוד על עמידה בתנאי הסף, יש להגיש גם את התעודה הרלוונטית המוקדמת ביותר, אשר ממועד זכאותה תיספר תקופת הניסיון הנדרשת לצורך עמידה בתנאי סף 2 לעיל.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 4. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

   אומדן פרופיל שכר: כ-10,000 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות אחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-1,800 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-42 שעות נוספות בפועל, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת
במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד: 

 1. מעקב אחר תקינות, יעילות ושימושיות של ציוד נמלי מתמחה, אחריות על ביצוע מקצועי ועמידה בלו"ז לביצוע משימות במסגרת תחזוקה.
 2. כתיבת מפרטים לרכש ציוד נמלי מתמחה ושרותי תחזוקה לציוד זה.
 3. תכנון ותקצוב פרויקטים בתחום העיסוק, לרבות הכנת כתבי כמות, מפרטים, אומדנים, תנאי סף ואמות מידה.
 4. תיאום הזמנת חומרים וחלפים הדרושים לביצוע המשימות.
 5. שותפות בתהליכים של מכרזי רכש לציוד נמלי מתמחה, ביצוע השוואה של חלופות רכישה במסגרת ועדות מכרזים.
 6. שותפות בליווי מכרזים מקומיים ובינלאומיים לעבודות שדרוג ושיפוץ כלים תפעוליים ולרכישת כלים תפעוליים, בדגש על מנופים וציוד נלווה, כגון, מתקני "ספרדר" וחופנים.
 7. ביצוע מבדקי קבלה לציוד המסופק לחברה בהתאם למפרטים טכניים.
 8. למידה של חידושים והתפתחויות טכנולוגיות בתחום הציוד הנמלי והמתקנים הנמליים.
 9. תיאום ביצוע עבודות ופרויקטים בתחום אחריותו מול גורמי פנים וחוץ.
 10. אחריות לאיתור קבלנים והפעלתם לצורך ביצוע תיקונים, כגון: מערכות מכניות, עגלות וגוררים, כולל בחו"ל.
 11. פיקוח מקצועי על עבודות קבלנים, לרבות קבלנים מחו"ל,  בביצוע פרויקטים, תחזוקה מתוכננת ותחזוקת שבר של כלים תפעוליים.
 12. מתן ליווי הנדסי לפרויקטים שונים בחברה.
 13. ייזום עבודות לשיפור כלים תפעוליים בחברה, לרבות תכנון ובקרה על ביצוע העבודות.
 14. כתיבת נהלים והכנת הוראות עבודה בתחום העיסוק.
 15. העבודה בשטח ובמשרד.
 16. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.

 

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית. 
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 6. בהתייחס לא/נשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.