דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שאלות ותשובות בנושא תהליך הגיוס

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

כיצד אני יכול/ה להתקבל לעבודה בחברת נמל אשדוד?כיצד אני יכול/ה להתקבל לעבודה בחברת נמל אשדוד?תהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד הינו תהליך מכרזי המבוסס על עקרונות של פומביות, תחרותיות ושוויוניות. את/ה יכול/ה להתקבל לעבודה בחברה רק אם תגיש/י מועמדותך במכרז לתפקיד מסוים ותזכה/י במכרז. מועמדותך תטופל רק אם הינך עונה על התנאים שפורסמו במכרז.
מהי ועדת הקליטה?מהי ועדת הקליטה?ועדת קליטה הינה פורום של מספר בעלי תפקידים המראיינים את המועמדים לתפקיד ומתרשמים ממידת התאמתם לתפקיד. הפורום כולל נציג/ת הנהלת משאבי אנוש, נציג/ת הנהלת החטיבה המקצועית המגייסת, נציגת הנהלה אישה, נציג/ת ועד עובדים, רכזת גיוס ועוד משקיפים.
האם אוכל להגיש מועמדות לתפקיד אם בעבר נמצאתי לא מתאים/ה לתפקיד בחברת נמל אשדוד?האם אוכל להגיש מועמדות לתפקיד אם בעבר נמצאתי לא מתאים/ה לתפקיד בחברת נמל אשדוד?כן. אתה מוזמן להגיש מועמדותך מחדש. עם זאת, ייתכן שעל סמך הנתונים שבידינו מועמדותך תידחה. אנו נבחן כל מקרה לגופו.
הגשתי מועמדות למשרה. האם אקבל תשובה (חיובית או שלילית) לגבי מועמדותי?הגשתי מועמדות למשרה. האם אקבל תשובה (חיובית או שלילית) לגבי מועמדותי?<ul> <li>כפי שמצוין בנוסח המכרזים, רק פניות מתאמות תיענינה. אין אנו פונים למועמדים שלא עומדים בכל תנאי הסף של המכרז. </li> <li>למועמדים אשר עומדים בכל תנאי הסף, ושלחו את כל המסמכים הדרושים, אנו פונים רק מספר ימים לאחר התאריך האחרון להגשת המועמדות. החברה משיבה לכל מועמדים אלו.</li></ul>
מלאתי הצהרה על קרובי משפחה בחברת נמל אשדוד ושכחתי לציין קרוב משפחה אחד. האם אוכל לשנות את הטופס?מלאתי הצהרה על קרובי משפחה בחברת נמל אשדוד ושכחתי לציין קרוב משפחה אחד. האם אוכל לשנות את הטופס?<p>בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005, עליך למלא הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל אשדוד בעת הגשת המועמדות. אם טעית במילוי ההצהרה, באפשרותך לתקנה עד התאריך האחרון להגשת המועמדות , המצוין במכרז. </p> <p>לאחר תאריך זה, מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים, תביא להפסקת טיפולנו במועמדותך לתפקיד ואם נקלטת לעבודה בחברת נמל אשדוד זה מכבר, העסקתך תופסק מיידית.</p>
כיצד אני יכול\ה להגיש מועמדות לעבודה בחברת נמל אשדוד?כיצד אני יכול\ה להגיש מועמדות לעבודה בחברת נמל אשדוד?עליך לעקוב אחר המכרזים (מודעות דרושים) שאנו מפרסמים בעיתונות ובאתר החברה. כאשר מתפרסם מכרז לתפקיד שהולם את כישוריך ושאת/ה עונה על כל התנאים בו, עליך לשלוח קורות חיים וכן את כל המסמכים הנדרשים, כפי שמצוין במכרז, אל מספר הפקס או כתובת הדואר האלקטרוני המצוינים באתר האינטרנט של החברה בהתייחס למכרז מסוים. מומלץ לשמור אסמכתא לשליחת המסמכים.
האם אוכל לשלוח קורות חיים ישירות לחברת נמל אשדוד?האם אוכל לשלוח קורות חיים ישירות לחברת נמל אשדוד?לא. עליך לשלוח קורות חיים, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים אחרים למכון האבחון בלבד, במענה למכרז שמתפרסם. קורות החיים שיגיעו ישירות לחברת נמל אשדוד לא יטופלו.
אני "כמעט" עומד/ת בתנאי הסף. האם תטפלו במועמדותי?אני "כמעט" עומד/ת בתנאי הסף. האם תטפלו במועמדותי?לא. תהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד הינו תהליך מכרזי המבוסס על עקרונות של פומביות, תחרותיות ושוויוניות. עליך לעמוד בכל תנאי הסף המצוינים במכרז.
הגשתי מועמדות לחברת נמל אשדוד בעבר וכבר שלחתי קורות חיים ומסמכים נדרשים. כעת אני מגיש/ה מועמדותי במכרז אחר. האם עלי לשלוח שוב את המסמכים שכבר שלחתי?הגשתי מועמדות לחברת נמל אשדוד בעבר וכבר שלחתי קורות חיים ומסמכים נדרשים. כעת אני מגיש/ה מועמדותי במכרז אחר. האם עלי לשלוח שוב את המסמכים שכבר שלחתי?כן. עליך להגיש מועמדותך מחדש ולשלוח את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למכרז. לכל מכרז יש להגיש מועמדות בנפרד.
שלחתי מועמדותי יום אחרי המועד האחרון להגשת מועמדות. האם תקבלו את מועמדותי?שלחתי מועמדותי יום אחרי המועד האחרון להגשת מועמדות. האם תקבלו את מועמדותי?לא. תהליך הגיוס לחברה הוא באמצעות מכרז. פניות שמגיעות לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות לא מטופלות.
מהם השלבים בתהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד?מהם השלבים בתהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד?<p>משך תהליך הגיוס נע בין מספר שבועות למספר חודשים, להלן שלבי התהליך: </p> <ul> <li>פרסום מודעת דרושים בעיתונות ובאתר האינטרנט של החברה. </li> <li>מיון קורות החיים במכון אבחון על פי תנאי הסף במכרז. </li> <li>הפניית מועמדים העומדים בכל תנאי הסף והעבירו את כל המסמכים הנדרשים למבדקי התאמה במכון האבחון. לעתים, לפני הפניית המועמדים הרלוונטיים למבדק התאמה נערך בחברה מבחן מקצועי. במקרה כזה, רק מועמדים שעוברים את המבחן המקצועי בהצלחה מופנים למבדק התאמה במכון האבחון. </li> <li>מועמדים שנמצאו מתאימים לתפקיד על ידי מכון האבחון יזומנו לחברה לצורך מילוי טפסים לקביעת התאמה ביטחונית והתאמה רפואית. כל מועמד/ת שנקלט/ת לעבודה בחברה מחויב/ת בקבלת אישור ביטחוני ובקבלת אישור רופא החברה לקליטתו/ה. </li> <li>ראיון בפני ועדת הקליטה בחברה. בועדה משתתפים מספר נציגי הנהלה ונציג/ת ועד עובדים, אשר מתרשמים מהמועמדים ונותנים להם ציונים לפי מידת התאמתם לתפקיד.</li> <li>בחירת הזוכה - ציוני הועדה משתקללים עם ציון מבדק ההתאמה לציון אחד, המכונה הציון המשוקלל של המועמד/ת. המועמדים מדורגים על פי ציונם המשוקלל מהציון המשוקלל הגבוה לציון המשוקלל הנמוך. המועמד/ת בעל/ת הציון המשוקלל הגבוה ביותר הוא/היא הנבחר/ת לתפקיד. קליטתו/ה מותנית בקבלת כל האישורים הדרושים.</li></ul>
השתתפתי בועדת הקליטה. תוך כמה זמן אקבל תשובה האם התקבלתי לעבודה?השתתפתי בועדת הקליטה. תוך כמה זמן אקבל תשובה האם התקבלתי לעבודה?תהליך הגיוס הינו תהליך מורכב וארוך. פרק הזמן בין ועדת הקליטה למתן תשובה למועמדים נע בין מספר ימים למספר חודשים. פרק זמן זה נדרש לקבלת כל האישורים הדרושים לקליטת המועמד/ת הנבחר/ת לעבודה בחברה והינו תלוי בגורמים שונים.
איך אוכל לוודא שקורות החיים שלי הגיעו ליעדם ומה סטטוס המועמדות שלי?איך אוכל לוודא שקורות החיים שלי הגיעו ליעדם ומה סטטוס המועמדות שלי?<p>ניתן לוודא כי קורות החיים והמסמכים הגיעו ליעדם בדרכים הבאות: <br>שלושה ימים לפני התאריך האחרון להגשת המועמדות ולכל המאוחר עד 24 שעות לפני התאריך האחרון להגשת המועמדות - באמצעות כתיבת מייל לכתובת הדוא"ל הבא: ashdodport@keinan-sheffy.co.il. יש לציין שם ושם משפחה, מס' תעודת זהות ושם התפקיד אליו הינך מועמד/ת. נא ציין/י כי הגשת מועמדות לחברת נמל אשדוד. </p> <p>שלושה ימים לאחר התאריך האחרון להגשת המועמדות ולכל המאוחר עד 10 ימים לאחר התאריך האחרון להגשת המועמדות - אצל צוות הגיוס בחברת נמל אשדוד בכתובת דוא"ל הבאה: gius@ashdodport.co.il. יש לציין שם ושם משפחה, מס' תעודת זהות ושם התפקיד אליו הינך מועמד/ת.</p> <p>מומלץ לבדוק אם קורות החיים והמסמכים הגיעו ליעדם לפני התאריך האחרון להגשת המועמדות, כיוון שלאחריו, לא נוכל לקבל מועמדותך. כמו כן, מומלץ לשמור אסמכתא לשליחת קורות החיים והמסמכים.</p>
נבחנתי במכון מיון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?נבחנתי במכון מיון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?בהתאם לזכות העיון של המועמדים במבדקי ההתאמה שביצעו, זכותך לפנות למכון האבחון קינן שפי על מנת לצפות בדו"ח האבחון שלך. <br>עליך להפנות את בקשתך אליהם בכתובת דוא"ל <a href="mailto:machon@keinan-sheffy.co.il">machon@keinan-sheffy.co.il</a>.<br>
כיצד מוגדרים דוד/ה וגיס/ה בהצהרה על קרובי משפחה?כיצד מוגדרים דוד/ה וגיס/ה בהצהרה על קרובי משפחה?<p>בטופס ההצהרה על קרובי משפחה בנמל יש להצהיר על דוד, או גיס. לצורך כך:</p> <ul> <li>דוד/דודה: אח/אחות של הורה המועמד/ת, בן/בת זוג של אח/אחות של הורה המועמד <br><img style="border-bottom:0px solid;border-left:0px solid;width:400px;border-top:0px solid;border-right:0px solid;" border="0" src="/about/Careers/recruitment-faq/PublishingImages/uncle.JPG" /></li> <li>גיס/ה: בן/בת זוג של אח/אחות המועמד/ת, אח/אחות של בן/בת זוג המועמד/ת ובנוסף בן/בת זוגו/ה של האח/האחות הנ"ל<br><img style="border-bottom:0px solid;border-left:0px solid;width:400px;border-top:0px solid;border-right:0px solid;" border="0" src="/about/Careers/recruitment-faq/PublishingImages/brother_in_law.JPG" /></li></ul>