דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הגשתי מועמדות למשרה. האם אקבל תשובה (חיובית או שלילית) לגבי מועמדותי?

  • כפי שמצוין בנוסח המכרזים, רק פניות מתאמות תיענינה. אין אנו פונים למועמדים שלא עומדים בכל תנאי הסף של המכרז.
  • למועמדים אשר עומדים בכל תנאי הסף, ושלחו את כל המסמכים הדרושים, אנו פונים רק מספר ימים לאחר התאריך האחרון להגשת המועמדות. החברה משיבה לכל מועמדים אלו.