דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהם השלבים בתהליך הגיוס לחברת נמל אשדוד?

משך תהליך הגיוס נע בין מספר שבועות למספר חודשים, להלן שלבי התהליך:

  • פרסום מודעת דרושים בעיתונות ובאתר האינטרנט של החברה.
  • מיון קורות החיים במכון אבחון על פי תנאי הסף במכרז.
  • הפניית מועמדים העומדים בכל תנאי הסף והעבירו את כל המסמכים הנדרשים למבדקי התאמה במכון האבחון. לעתים, לפני הפניית המועמדים הרלוונטיים למבדק התאמה נערך בחברה מבחן מקצועי. במקרה כזה, רק מועמדים שעוברים את המבחן המקצועי בהצלחה מופנים למבדק התאמה במכון האבחון.
  • מועמדים שנמצאו מתאימים לתפקיד על ידי מכון האבחון יזומנו לחברה לצורך מילוי טפסים לקביעת התאמה ביטחונית והתאמה רפואית. כל מועמד/ת שנקלט/ת לעבודה בחברה מחויב/ת בקבלת אישור ביטחוני ובקבלת אישור רופא החברה לקליטתו/ה.
  • ראיון בפני ועדת הקליטה בחברה. בועדה משתתפים מספר נציגי הנהלה ונציג/ת ועד עובדים, אשר מתרשמים מהמועמדים ונותנים להם ציונים לפי מידת התאמתם לתפקיד.
  • בחירת הזוכה - ציוני הועדה משתקללים עם ציון מבדק ההתאמה לציון אחד, המכונה הציון המשוקלל של המועמד/ת. המועמדים מדורגים על פי ציונם המשוקלל מהציון המשוקלל הגבוה לציון המשוקלל הנמוך. המועמד/ת בעל/ת הציון המשוקלל הגבוה ביותר הוא/היא הנבחר/ת לתפקיד. קליטתו/ה מותנית בקבלת כל האישורים הדרושים.