דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נבחנתי במכון מיון. כיצד אוכל לדעת מה הציון שקיבלתי?

בהתאם לזכות העיון של המועמדים במבדקי ההתאמה שביצעו, זכותך לפנות למכון האבחון קינן שפי על מנת לצפות בדו"ח האבחון שלך.
עליך להפנות את בקשתך אליהם בכתובת דוא"ל machon@keinan-sheffy.co.il.