דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מדיניות ההשקעה באחריות חברתית

חזון חברת הנמל הוא "להיות הנמל המוביל בישראל ומן המרכזיים והמתקדמים בים התיכון". לצורך מימושו של חזון זה הוגדרו ארבעה ערכים מרכזיים:

א. חשיבה כלכלית ועסקית.
ב. אחריות מקצועית וניהולית.
ג. שיתוף פעולה בין ההנהלה, העובדים והקהילה,
ד. שירותיות.  

שיתוף הפעולה בין ההנהלה, העובדים והקהילה הוגדר כך: אנו בחברת נמל אשדוד נחתור ליצירה, שימור ופיתוח של קשרים מצוינים, קרובים ומתמשכים בין עובדי החברה, המנהלים והקהילה, המקדמים אווירת עשייה, ערכיות ואחריות, לשם השגת יעדי חברת נמל אשדוד. אנו פועלים לחיזוק הקשר עם העיר אשדוד ותושביה בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה ואיכות הסביבה 

מעבר לכך, בקוד האתי של חברת נמל אשדוד, ישנה התייחסות מפורשת ומפורטת לנושאים אלה, להלן:

סעיף 11. מחויבות החברה לקהילה ולסביבה
11.1    אנו מאמינים כי על חברת נמל אשדוד, מוטלת מחויבות חברתית ומוסרית לפעול לקידום מטרות החברה בתוכה היא פועלת ולשמור על רציפות השרשרת הלוגיסטית של כלכלת ישראל בתחומי היבוא והיצוא. כל זאת, גם בעת שלום וגם בעתות חירום.

11.2    חברת הנמל פועלת בהתאם לכל החוקים והתקנות הנוגעים לסביבה ולאיכות הסביבה. חברת הנמל מצפה מספקיה, שבפעולותיהם יצייתו גם הם לכל החוקים והתקנות הנוגעים לסביבה.

11.3    אנו מעורבים בקהילת העיר אשדוד והמרחב, בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והאמנות. במסגרת זו, אנו גם מעודדים את עובדינו לקחת חלק פעיל כמתנדבים בפרויקטים שונים למען הקהילה ומוקירים את העובדים המתנדבים.

כאמור, קשרי הקהילה הינם נדבך משמעותי במימוש ויישום האחריות החברתית – תאגידית של חברת נמל אשדוד. מתוך הבנה עמוקה של מקומו הייחודי והמרכזי של נמל אשדוד בכלכלה הישראלית בכלל, ובעיר אשדוד בפרט, חברת הנמל מחויבת לא רק ל"שורת הרווח", אלא גם להשאת תועלת חברתית וסביבתית ככול הניתן.

מטבע הדברים, עיקר הפעילות של חברת הנמל בתחום זה ממוקד בעיר אשדוד. מאז הקמתו, הנמל מהווה עוגן כלכלי מרכזי לעיר כולה. הוא ה"סמל המסחרי" הידוע ביותר של העיר, וחלק ניכר ממאות עובדיו הם תושביה.

במשך שנים נבנה קשר הדדי ומשמעותי בין הנמל והעיר. פרויקטים רבים וחשובים המבטאים קשר עמוק זה טופחו באופן עקבי במהלך השנים. הם מכונים בעיר לעיר ולתושביה, אך גם – ובמידה הולכת וגדלה – לכלל הציבור בישראל.

עקרונות הפעולה המנחים את מכלול הפעילות בתחום הנם:

א. יצירת תשתית לפעולה ארוכת טווח: באופן עקרוני פעילות חברת הנמל בתחומים אלה מכוונת ליצירת תשתית ארוכת טווח ורבת שנים, ולא לפעילויות מקומיות ואד-הוק.
ב. ביסוס קשרים עם גופים מרכזיים: פעילות החברה מוכוונת לביסוס קשרים עם גופים משמעותיים ומרכזיים ברמה העירונית והארצית כאחד.
ג. זיקה לפעילויות ליבה: עיקר פעולות החברה בתחומים אלה מוכוונת לביסוס זיקה –  בתוכן, באופי הפעילות, במיקום הגיאוגרפי וכיו"ב – עם פעילויות ליבה עסקיות. הן בהעמקה וחשיפה של מכלול "עולם הנמל", קרבה גיאוגרפית,איכות סביבה וקיימות, שילוב בקהילה המיידית ותכנים הנוגעים לפעילות הנמל. 
ד. שילוב מרב השותפים בפרויקטים: בכל פעולותיה, חברת הנמל מכוונת לשילוב ושיתוף של מרב הגופים האפשריים.
ה. פעולה הדרגתית: מטבען, רבות מהפעילויות בתחומים אלה מתחילות כיוזמה נקודתית וצרה. חברת הנמל בוחרת פעמים רבות לקיים פעילות מצומצמת ונקודתית כ"פיילוט" לקראת הרחבה עתידית אפשרית שלו. מעבר לכך, החברה מכוונת לפעילויות רב שנתיות.

עקרונות אלה מיושמים בעבודה השוטפת של החברה בתחומים אלה. הגופים המרכזיים עמם אנו פועלים הם עיריית אשדוד בכלל, ומחלקת החינוך בפרט, החברה העירונית לתרבות ופנאי, מרכז התרבות העירוני - מונארט,  מוזיאון אשדוד לאמנות, רשת החינוך של אורט, איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד – חבל יבנה, גופים מהמגזר השלישי - המרכז לחקר יונקים ימיים (מחמל"י), החברה להגנת הטבע, עמותת אתגרים עמותת אנוש ועוד.

חלק ניכר מפעילויות החברה הן בתחומי החינוך – תוך דגש לחינוך סביבתי ובר-קיימא בכלל ובהקשר הימי בפרט, חיזוק המודעות והגאווה המקומית, חיזוק התרבות המקומית והערבות ההדדית.