דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אחריות תאגידית

חברת נמל אשדוד רואה באחריות חברתית מרכיב חשוב בהתנהלות החברה - ביחס לעובדים, לקהילה ולסביבה.

​במסגרת תפיסת האחריות החברתית השקיעה חברת נ​מל אשדוד מאמצים בשיפור תהליכים תפעוליים מתוך שיקולים של איכות הסביבה. בנוסף, חברת נמל אשדוד השתתפה במספר פעילויות קהילתיות באשדוד ורבים מעובדי הנמל מתנדבים במסגרות שונות בעיר.

​​

 

 

דוח אחריות תאגידיתhttps://www.ashdodport.co.il/about/csr/DocLib/apr-csr-report-logo.pnghttps://edit.ashdodport.co.il/about/csr/Pages/apc-csr-report.aspxדוח אחריות תאגידיתחברת נמל אשדוד וההנהלה בראשותה שמחה להביא בפניכם את דו"ח האחריות התאגידית כמקובל בחברות הנמל המובילות בעולם. יש לנו סיבות טובות להיות גאים בהישגים הרבים שהשגנו ובצמיחה העקבית בשנים האחרונות לצד האתגרים עמם התמודדנו וצפויים להמשיך ולהתמודד בעתיד.
הקוד האתי של חברת נמל אשדודhttps://www.ashdodport.co.il/about/csr/DocLib/etic-code.pnghttps://edit.ashdodport.co.il/about/csr/Pages/ethic-code.aspxהקוד האתי של חברת נמל אשדודחברת נמל אשדוד - השער הכלכלי המוביל של ישראל, קיבלה על עצמה לפעול בהתאם לכללי התנהגות אתיים. מסמך זה הוא הקוד האתי של חברת נמל אשדוד. המסמך מתאר את הערכים, העקרונות וכללי ההתנהגות המצופים מעובדי החברה.
מדיניות ההשקעה באחריות חברתיתhttps://www.ashdodport.co.il/about/csr/DocLib/invesment-policy.pnghttps://edit.ashdodport.co.il/about/csr/Pages/csr-investment-policy.aspxמדיניות ההשקעה באחריות חברתיתלחברת נמל אשדוד מדיניות השקעה חברתית ברורה ומוגדרת. מדיניות זו יוצאת מחזון החברה וערכיה, מגדירה את תחומי הפעולה, עקרונות העבודה, השותפים, יעדים ומדדים.
איכות הסביבהhttps://www.ashdodport.co.il/about/csr/DocLib/PortPic.pnghttps://edit.ashdodport.co.il/about/csr/environment/Pages/default.aspxאיכות הסביבההשיקולים הסביבתיים, הם חלק מאיכות העבודה ואיכות החיים בנמל אשדוד. שיקולים אלו משתלבים היטב בתהליך קבלת ההחלטות, בתפעולו של הנמל, בעת בנייה ובמסגרת תהליכי הפיתוח.
קשרי קהילהhttps://www.ashdodport.co.il/about/csr/DocLib/relation.pnghttps://edit.ashdodport.co.il/about/csr/relations/Pages/default.aspxקשרי קהילהקשרי הקהילה הם נדבך משמעותי במימוש ויישום האחריות החברתית – תאגידית של חברת נמל אשדוד. מתוך הבנה עמוקה של מקומו המרכזי של נמל אשדוד בכלכלה הישראלית בכלל, ובעיר אשדוד בפרט.
מדיניות זכויות אדםhttps://www.ashdodport.co.il/about/csr/DocLib/human-rights.pnghttps://edit.ashdodport.co.il/about/csr/Pages/human-rights-policy.aspxמדיניות זכויות אדםחברת נמל אשדוד מחויבת ומאמינה בצורך ובחובת השמירה על זכויות אדם וההגנה על חירותו ,כבודו ,חופש התנועה, קניינו ,מניעת אפליה מכל סוג, בטחונו ושלמות גופו וכן בשוויון בין בני האדם.