דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הקוד האתי של חברת נמל אשדוד

לחצו להורדה וצפיה בקובץ PDF

1 . הקדמה

1.1    חברת נמל אשדוד - הנמל של ישראל, קיבלה על עצמה לפעול בהתאם לכללי התנהגות אתיים. מסמך זה הוא הקוד האתי של חברת נמל אשדוד. המסמך מתאר את הערכים, העקרונות וכללי ההתנהגות המצופים מעובדי החברה. הקוד האתי גובש על ידי עובדי החברה מהיחידות השונות ומדרגים שונים ואושר ע"י הנהלת החברה.

 

הקוד האתי מחייב את כל עובדי הנמל ומנהליו בכל תפקיד ובכל דרג, כולל נושאי משרות בכירות וחברי דירקטוריון החברה. על כל אלו לפעול ולהחליט על פי ערכי חברת הנמל ועל פי הקוד האתי.

 

1.2    אנו, כלל מנהלי ועובדי חברת נמל אשדוד, פועלים על פי החוק והדין. אליהם מתווספת מערכת נהלים המסדירה את הפעילויות בתחומים השונים. הקוד האתי מצטרף אליהם כתשתית ערכית, ונועד לתת לעובדי הנמל מענה והכוון באותם מקרים שבהם החוק ו/או הנהלים אינם עושים זאת, או אינם ברורים דיָם וניתנים לפירוש ביותר מאופן אחד.

 

1.3    העוגנים שלנו הם ערכי החברה: חשיבה כלכלית ועסקית, אחריות מקצועית וניהולית, שיתוף פעולה בין עובדים, סביבה וקהילה ושירותיות.

הקוד האתי בא להוסיף ולסייע במקרה של דילמה במימוש ערכינו, בדרך להגשמת חזון החברה.

 

2 . מחויבות לשירות איכותי

 

2.1    הלקוח מהווה נכס מרכזי של חברת נמל אשדוד. חברת הנמל מספקת ללקוחותיה שירותים בטכנולוגיה מתקדמת תוך שמירה על איכות ואמינות.

 

2.2    אנו עובדי החברה, הנותנים את שירותינו ללקוחות החיצוניים והפנימיים, שואפים לבצע את עבודתנו באופן המקצועי ביותר. אנו מעניקים שירות איכותי, יעיל ואמין, תוך זיהוי צרכי הלקוח בזמן אמת ומתן מענה ענייני וכולל לצרכים אלה. אנו שואפים להצטיין בכל תחומי פעילותינו, תוך שיפור מתמיד, קידמה טכנולוגית ויוזמה בתחומים המקצועיים השונים.

 

2.3    אמון הלקוחות בנו הוא מקור צמיחתנו. אנו שואפים לקיים עם לקוחותינו מערכת יחסים יציבה, קבועה וארוכת טווח.


 

3 . הגינות בעסקים

3.1    חברת הנמל מקיימת את הקשרים עם לקוחותיה ושותפיה העסקיים באמצעות עובדיה המוסמכים לכך, בהגינות, יושר ואמון ותקפיד על שקיפות ומתן מידע מדויק, עדכני ככל הניתן ואמין ללקוחות, במטרה לסייע להם לתכנן את הקצאת משאביהם.

 

3.2    החברה רואה בספקיה שותפים לעשייה ופועלת עם ספקים חיצוניים על בסיס מערכת אמון הדדית תוך שותפות להצלחה, איכות, מקצוענות, אמינות, מחיר הולם, ויכולת עמידה בלוחות זמנים.

 

3.3    אנו בחברת הנמל מקפידים על כך שספקינו יבחרו, בצורה הוגנת מתוך שקלול ענייני של כל הקריטריונים הסבירים והרלוונטיים.

3.4    אנו בחברת הנמל מקפידים שיובהר לכל ספק את המצופה ממנו במהלך העבודה או השירות ויוגדרו לו מראש תכולת העבודה, איכותה ולוחות הזמנים לאספקה.

 

3.6    אנו מצפים מהספקים איתם אנו עובדים, לנהוג על פי החוק ועל פי כללים אתיים מקובלים.

 

4 . דיסקרטיות

 

כלל עובדי החברה מחויבים לכבד את סודיות המידע של כל מי שאיתו אנו עושים עסקים ובה בעת אנו מכבדים את הזכות לפרטיות של עובדינו.

 

5 . מחויבות למתן מידע מועיל

 

5.1    הדוחות הכספיים של חברת הנמל, כמו גם דוחות עסקיים אחרים שלה, מעצבים את ההחלטות אותן אנו מקבלים. מוטלת עלינו האחריות להבטיח שהדוחות והספרים של חברת הנמל ישקפו את פעולותיה ופעילותיה העסקיות של החברה במועד הנכון ובאופן מלא, ברור ומדויק.

 

5.2    על מנת שנוכל לקבל החלטות עסקיות אחראיות, אנו דורשים מכלל העובדים כנות ודיוק בתיעוד ובדיווח מידע, ובכלל זה נתונים על איכות, בטיחות ונתונים אישיים.


 

6 . יחס לעובדים ובין העובדים

 

6.1    עובדי החברה יתייחסו זה אל זה בכבוד. המנהלים בחברה מחוייבים לשמש דוגמה להתנהלות מכבדת, ולפעול לשיפור היחסים בין העובדים ובין עובדים לבין גורמי ההנהלה.

 

6.2    על כל עובד לכבד את רגשות הזולת, את ערכיו, מנהגיו ואמונותיו, ולהקפיד שלא לפגוע בהם. אנו נוהגים באדיבות ומקדמים אווירה נעימה ובטוחה בסביבת עבודתנו.

 

6.3    חברת הנמל מתייחסת בכבוד ובשוויון לכל עובדיה, למניעת אפליה מכל סוג.  החברה תוקיע כל פעולה, אמירה או כל התנהגות אחרת היוצרת אוירה מאיימת או אלימה.

 

6.4    עובדי החברה ומנהליה יפעלו למניעת כל סוג של הטרדה או ניצול, לרבות הטרדה מינית.

 

6.5    חברת נמל אשדוד מהווה "בית חם" עבור עובדיה ובני משפחותיהם. אנו מתחשבים בצורכי הפרט ובני משפחתו, קשובים לפניות העובדים ולבעיותיהם האישיות, ועושים כל מאמץ כדי להבין, לתמוך ולסייע, בייחוד בעתות מצוקה או צרה.

 

6.6    חברת הנמל מעריכה ביטוי חופשי של מחשבות, רעיונות ושאלות ומעודדת הצעות ייעול וחדשנות.

 

6.7    חברת הנמל מעודדת את שיפור היכולת המקצועית, המומחיות והמיומנות של העובדים, ושואפת לאפשר לכל עובד למצות את כשרונותיו.


 

7 . בטיחות וגיהות

 

7.1    כלל עובדי חברת הנמל מצייתים לחוקי הבטיחות, לכללים, לתקנים ולהנחיות הבטיחות.

 

7.2    כדי להגן על כל עובדי הנמל, הציבור והקהילות שלנו, אנו פועלים ונוקטים אמצעי זהירות מתאימים, לרבות ביצוע הדרכות וימי עיון ייעודיים.

7.3    על כל באי הנמל מוטלת החובה לציית לנוהלי הבטיחות.

 

7.4    אנו בחברת נמל אשדוד מתריעים על מפגעים ומסירים אותם, ואוכפים את נהלי הבטיחות.


 

8 . מתנות, אירוח וטובות הנאה

 

8.1    כלל עובדי חברת הנמל מקפידים על טוהר המידות. איננו מבקשים ו/או מקבלים טובות הנאה מלקוחותינו או מספקינו.

 

8.2    חברת הנמל מאפשרת החלפת מחוות עסקיות של לקוחות (כארוחות, אירוח, מתנות סמליות) הקשורות לקידום מכירות ופריטים אחרים העשויים להוות חלק מבנייה של קשרי גומלין עסקיים חזקים.

 

8.3    כולנו מחוייבים להעביר לועדת המתנות הנמלית כל תשורה שהתקבלה ושאיננה סמלית.


 

9 . הגנה ושמירה על המידע והרכוש

 

9.1    מוטלת עלינו, עובדי החברה, האחריות להגן על נכסי הנמל כגון: ציוד, מבנים ומתקנים, מערכות המיחשוב והתקשורת וכד'. יש לשמור על הרכוש מפני נזק, שימוש לא נכון או גניבה. מותר להשתמש בנכסי הנמל אך ורק למטרות עסקיות או למטרות אחרות, בהתאם לסמכות שניתנה ע"י ההנהלה. אין להשתמש בנכסי הנמל למטרות פרטיות או לצורך הפקת רווח אישי.

 

9.2    חברת הנמל דורשת שכל עובדיה יפעלו למניעת נזקים ובזבוז. על כל עובד מוטלת החובה לדווח על נזקים ואובדנים. חברת הנמל שמה דגש על תחזוקה נאותה של הציוד והרכוש.

 

9.3    חברת הנמל מופקדת על הסחורות של לקוחותינו. אנו עושים את המיטב להגן על שלמות המטענים.

 

9.4    עלינו לציית למדיניות אבטחת המידע והנהלים לטיפול במערכות ובנכסי המידע של החברה, לרבות מידע כתוב, מידע דיגיטלי וכל ידע אישי, עסקי או ארגוני הידוע לעובדים.


 

10. מניעת ניגוד עניינים

 

חברת נמל אשדוד דורשת שעובדיה ימלאו את תפקידיהם ביושר ובהגינות. על העובדים להימנע ממצבים או מעשים העלולים ליצור ניגוד עניינים בין טובת חברת הנמל לבין טובתם האישית, או של בני משפחותיהם, חבריהם או של גורמי חוץ אחרים הקשורים אליהם. באחריות כל אחד מאיתנו למנוע מצבים כמתואר לעיל.

11 . מחויבות החברה לקהילה ולסביבה

 

11.1  אנו מאמינים כי על חברת נמל אשדוד, מוטלת מחויבות חברתית ומוסרית לפעול לקידום מטרות החברה בתוכה היא פועלת ולשמור על רציפות השרשרת הלוגיסטית של כלכלת ישראל בתחומי היבוא והיצוא. כל זאת, גם בעת שלום וגם בעתות חירום.

 

11.2  חברת הנמל פועלת בהתאם לכל החוקים והתקנות הנוגעים לסביבה ולאיכות הסביבה. חברת הנמל מצפה מספקיה, שבפעולותיהם יצייתו גם הם לכל החוקים והתקנות הנוגעים לסביבה.

 

11.3  אנו מעורבים בקהילת העיר אשדוד והמרחב, בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והאמנות. במסגרת זו, אנו גם מעודדים את עובדינו לקחת חלק פעיל כמתנדבים בפרויקטים שונים למען הקהילה ומוקירים את העובדים המתנדבים.