דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מדיניות זכויות אדם


א. גישה

1. חברת נמל אשדוד מחויבת ומאמינה בצורך ובחובת השמירה על זכויות אדם וההגנה על חירותו ,כבודו ,חופש התנועה, קניינו ,מניעת אפליה מכל סוג, בטחונו ושלמות גופו וכן בשוויון בין בני האדם.
2. לפיכך, החברה נוקטת הקפדה יתרה בכל הקשור לעמידת החברה בכל הוראות הדין הרלבנטיות ודרישות הקוד האתי שלה. בנוסף, מקפידה חברת הנמל לתת יחס נאות ללקוחות החברה, לעובדיה ולכלל בעלי העניין בה, ומאמינה שהשמירה על זכויות האדם תורמת  לחוסנה של החברה במכלול היבטי פעילותה.

ב. ניהול והטמעת זכויות אדם

3. אנו בנמל אשדוד מחויבים לניהול אחראי, שקוף, והוגן בתחום ההגנה על זכויות האדם. על כן, אנו מתחייבים לעמוד בדרישות הדין העוסק בזכויות האדם ורואים חשיבות רבה בעמידה בסטנדרטים בינלאומיים רלבנטיים. 

4. מדיניות זכויות האדם של החברה מאושרת ברמות הבכירות של הארגון, ואנו מתחייבים לוודא את היכרותם של העובדים עם הגישה והמטרות שלנו בתחום זכויות האדם. כמו כן אנו פועלים בנושא זה מול מחזיקי עניין נוספים, כגון ספקים.


ג. זכויות עובדים

5. אנו בנמל אשדוד דואגים לעובדים ולעובדות שלנו, ומחויבים למילוי זכויותיהם. אנו מתחייבים לקיים סביבת עבודה בטוחה, נקייה מגזענות, התעמרות והטרדות מיניות. אנו מחויבים באופן מוחלט למנוע אפליה מכל סוג – על בסיס גזע ,נטייה מינית, מגדר, שפה, דת, דעה פוליטית, לאום, ועוד.
6. עמידה בכל דרישות החקיקה הנוגעת בזכויות עובדים - אנו מחויבים להענקת הזכויות המגיעות לעובדינו לפי חוק, מאפשרים את התאגדותם באמצעות ארגוני עובדים, ומקפידים על קיומם של הסכמים קיבוציים.
7. מניעת העסקת קטינים והעסקה כפויה - אנו מתנגדים באופן נחרץ לעבודה בכפיה בניגוד לדין והעסקת קטינים, ועומדים בכל דרישות החקיקה בנוגע לגילאי ותנאי ההעסקה.
8. הגנה על הפרטיות והמידע האישי - אנו מחויבים לעמידה בדרישות החקיקה הנוגעות לזכות לפרטיות, ומשקיעים מאמצים בכדי להגן על פרטיות מחזיקי העניין שלנו ועל אבטחת המידע שברשותנו.
9. גיוון ושוויון - כדי לקדם שוויון בקרב עובדינו אנו מקדמים העסקת וקידום נשים ופועלים לשילוב נשים ואוכלוסיות ממגזרים שונים בנמל אשדוד; מעסיקים, ככל הניתן בנסיבות העניין, עובדים מהמגזר הערבי והחרדי, בני הקהילה האתיופית, ואנשים עם מוגבלויות.
10. מחויבים לבריאות העובדים - אנו מחויבים להגן על בריאות עובדינו ומקדמים אותה הן באמצעות מערך ניהול הבטיחות והגיהות בנמל, ופועלים לשיפור בריאותם באמצעים נוספים.
11. מניעת אפליה בשירות - חברת נמל אשדוד מספקת שירותים איכותיים לכלל אזרחי מדינת ישראל ,ללא אפליה על רקע כלשהו. החברה מעניקה שירות בשפות עברית ואנגלית.
12. נמל אשדוד למען הקהילה - אנו מסייעים למגוון תכניות חברתיות המנוהלות בעיר אשדוד ולטובת תושביה, ופותחים את שערי הנמל לביקורים ופעילויות באמצעות מרכז המבקרים שבו, ומקדמים את התנדבות העובדים במיזמים חברתיים רבים.  אנו מתחייבים להמשיך לעודד את עובדינו להתנדב ולתרום לקהילה.
13. נגישות וזמינות השירותים – החברה מחויבת לפעול באופן המאפשר נגישות של השירותים  ומבצעת פעולות רבות בכדי להנגיש את שירותיה לכלל הלקוחות, כולל אנשים עם מוגבלות. 
14. אנו מצפים להגנה מלאה על זכויות אדם, גם מהספקים שלנו - ההתחייבות שלנו להגנה על זכויות אדם תקפה כמובן גם לגבי הספקים עימם אנחנו עובדים, ובאה לידי ביטוי גם בהליך הרכש האחראי שלנו.  אנו פועלים אל מול הספקים ונותני השירותים שלנו בנושא קידום זכויות אדם ומצפים מהם לעמוד בהוראות החוק הרלבנטיות. הדבר בא לידי ביטוי הן בהסכמים שלנו עם הספקים והן בבדיקות מדגמיות שנעשות לבחינת עמידה בסטנדרטים מסוימים, כגון העסקת עובדים בהתאם לחוק ודרישות דין נוספות. אנו מוודאים כי ספקינו מכירים את הקוד האתי שלנו, ואת המחויבויות שלנו להיבטים השונים של זכויות האדם.


ד. פניות בנושא זכויות אדם בנמל אשדוד

15.   הממונה על האתיקה בנמל אשדוד אמונה בין היתר על ניהול, ריכוז וטיפול בפניות בנושא זכויות אדם, ותטפל בכל פניה במלוא תשומת הלב . הממונה תפעל באופן אקטיבי לבחון מעת לעת את המצב, באופן עצמאי או בעזרת גורמים נוספים בחברה, ותדווח על אירועים חריגים בנושא זכויות אדם לוועדת הביקורת של הדירקטוריון. 
16. פניות לממונה במסגרת מדיניות זו יכולות להתבצע בכתב או בע"פ, בגלוי או באופן אנונימי. בהתאם לכך, נמל אשדוד מודעת לעובדה שהפניות עשויות להיות כרוכות בעניינים סודיים ורגישים ביותר ושהעובדים עשויים להעדיף לפנות באופן אנונימי. על כן ינקטו אמצעים סבירים כדי לשמור על אנונימיות הפונה ובמידה וקיים הצורך בהגנה, בהתייחס לדברי הפונה ובחינת הנסיבות הייחודיות של האירוע המדווח, נמל אשדוד תגן על העובד/ת מפני פגיעה או נזק כתוצאה מהגילוי.

כתוב​​ת לפניות:

רו"ח מעיין מלכה, הממונה על האתיקה: טל': 08-8517525 | נייד: 050-2224027 | פקס: 08-8517888 דוא"ל:[email protected] ​​​