דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

איכות הסביבה

השיקולים הסביבתיים, הם חלק מאיכות העבודה ואיכות החיים בנמל אשדוד. שיקולים אלו משתלבים היטב בתהליך קבלת ההחלטות, בתפעולו של הנמל, בעת בנייה ובמסגרת תהליכי הפיתוח.

איכות הסביבה במקורות
את הפסוק בספר קהלת (ז, י"ג) "ראה את מעשה האלוקים כי מי יכול לתקן אשר עותו", דרשו חז"ל בדרך של אזהרה למין האנושי לגבי ההשלכות של הרס העולם מהיעדר שמירה על איכות הסביבה:

"בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך" (מדרש רבה, ז').

קבצים להורדה
הצהרת מדיניות חברת נמל אשדוד בנושא איכות הסביבה
אמנת ברצלונה לשמירת הסביבה הימית  וחופי הים התיכון
הוראות והנחיות בנושא שמירה על איכות הסביבה לקבלנים

בנוסף לשאיפה המתמדת של הפחתת ההשלכות הסביבתיות כתוצאה מפעילות חברת נמל אשדוד, נשמרת הקפדה גבוהה על עמידה בדרישות החוקים והתקנות הנהוגים בישראל ובאמנות הבינלאומיות, אשר ישראל היא צד להן.

השיקולים הסביבתיים כוללים התייחסות גם למהלכים של חקיקה בנושאי איכות הסביבה הנוגעים לפעילות הנמל, אשר יאפשרו אופטימיזציה בין תפעול יעיל של הנמל, לשמירה על איכות הסביבה.

הנהלת נמל אשדוד מקדישה תשומת לב רבה לשימוש מושכל במשאבים טבעיים דוגמת קרקע, ים, מים ודלקים, תוך צמצום יצירת פסולת ועידוד השימוש במוצרים הניתנים למיחזור.

הכוח העיקרי לשמירה על איכות הסביבה, הם עובדי הנמל והקבלנים הפועלים בו, הזוכים להדרכות, הכשרות והסמכות, לצורך הגברת המודעות והמחוייבות לסביבה.

המדיניות בתחום הסביבה, הנה של שקיפות במסירת מידע, אשר מאפשרת שיח פורה עם רשויות וגופים סטוטוריים רלוונטיים ועם הציבור, בתחום השמירה על איכות הסביבה.

שלושת הפרויקטים המרכזיים בתחום איכות הסביבה הם:

  • הזנת החופים בחול.
  • מניעת זיהום ים בטעינת אניות צובר.
  • מניעת זיהום בעת הפריקה.

למידע על פרויקטים בתחום איכות הסביבה