דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פרויקטים בנושא איכות הסביבה

פרויקט הזנת החופים בחול

בנית נמל איתןתנועת החול בחופי ישראל, הנה מדרום לצפון, כאשר מקור החול הנו בנהר הנילוס במצרים. החול מוסע על ידי זרמי הים משפך הנהר, לאורך חופי המדינה. בבניית מסוף איתן בנמל אשדוד, הורחקה הפעילות הנמלית שעלולה להיות מסוכנת מריכוזי אוכלוסיה, באמצעות ייבוש ים לצורך הקמת הרציפים החדשים. אולם הייבוש עורר בעיה סביבתית.

ייבוש ים, או הקמת שובר גלים חדש, גורמים להצטברות של חול הנלכד מדרום לו ולחוסר באספקת חול מצפון לו, מה שעלול לגרום לנסיגת קו החוף. פרויקט מיוחד בנמל אשדוד, מתמודד עם התופעה, באמצעות העברת כ-180,000 מטרים מעוקבים של חול בכל שנה, מדרום לשובר הגלים, אל החופים שמצפון לו. בכך, הופך הנמל ל"שקוף", מבחינת תנועת החולות ונמנעת הפגיעה בחופים שמצפון לנמל.

מניעת זיהום אויר בטעינת אוניות צובר

פריקת מטענים בנמל אשדודחברת נמל אשדוד נוקטת בפעולות רבות לצמצום פליטות אבק בעת טעינת צוברים במטעני תפזורת. בנמל אשדוד מיוצאים מדי שנה מיליוני טונות של דשנים מסוג פוספט ואשלג, לשווקים רבים ברחבי העולם.  בעבר, הוטענו אוניות הצובר באמצעות מטען צינור אשר בדרך פעולתו גרם לפליטה מוגברת של אבק פוספטים, אשלג ולזיהום ים ואוויר.

פתרון הבעיה הושג בהרתמות משותפת של חברת הנמל וחברת כימיקלים לישראל דשנים. בתוכנית השקעות שנמשכה על פני ארבע שנים, הוחלפו כל המטענים הישנים במטענים אקולוגים מדכאי אבק מסוג Cleveland Cascade. מערכות אלו מאפשרות טעינה של כל סוגי הדשנים תוך מזעור של זיהום האוויר למינימום. במחקרים שבוצעו לאחר התקנת המטענים האקולוגים נמצא כי הירידה בזיהום האוויר והים הייתה בשיעור של למעלה מ- 95%.

מניעת זיהום ים בעת פריקת מטענים

בנמל אשדוד נפרקים מדי שנה מיליוני טונות של מטעני צובר, בהם גופרית, גרעינים, פטקוק, דשנים וחומרים אחרים. הפריקה של מטענים אלו נעשית ע"י עגורן חופן אל משאית, המתייצבת מתחת למשפך פריקה, כמקובל בנמלים רבים בעולם. בזמן הפריקה, נופלים על הרציף שאריות מטען אשר בחורף, בטרם מספיקים לנקות את הרציף, עלולים להיסחף לים ע"י מי הגשמים ולגרום לזיהום ים.

לפתרון הבעיה, תוכננו כל רציפי צובר ומטען כללי בפרויקט היובל בנמל אשדוד עם מערכת ניקוז אחורית, בשילוב בורות שיקוע, המבטיחים שכל שארית מטען שתוותר על הרציף תיקלט ע"י בורות שיקוע ולא תגלוש לים.