דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכז צפרות בטבע עירוני

חברת נמל אשדוד יזמה קשר עם החברה להגנת הטבע מתוך רצון לפעילות משותפת. מתוך כך נולד מאמץ משותף של חברת הנמל, החברה להגנת הטבע ו"חופית" – החברה העירונית לתיירות להקמת מרכז טבע עירוני ומרכז צפרות על גדות נחל לכיש הצמוד לנמל.

במרכז תועמק ותורחב הפעילות המחקרית והחינוכית המתקיימת במקום, מול מערכת החינוך והקהל הרחב. פעילות זו חושפת את המבקרים למגוון הציפורים – נודדות ומקננות כאחד בסביבה העירונית ובקרבת הים, עומדת על הקשר המורכב שבין האדם, הסביבה והחי, ומטפחת עניין וידע בתחום זה.

פרויקט זה נמצא בשלבי תכנון ראשוניים, ושלושת הגופים פועלים לקידומה.