דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מיקום מנצח

בראש ובראשונה, מיקום נכון הוא עניין אסטרטגי. כאשר מדובר בנמל ים

- הדבר נכון שבעתיים. נמל אשדוד ממוקם כ־ 40 ק"מ מדרום לתל אביב,

בקירבת שפך נחל לכיש. הצורך להקים נמל עמוק מים התעורר בימיה

הראשונים של המדינה. באותה תקופה התברר כי אין אפשרות להרחיב

את הנמלים הקיימים כדי להבטיח שינוע וטיפול יעיל במטעני היצוא והיבוא,

שהיקפם הלך וגדל עם השנים.

ההחלטה להקים את הנמל הנוסף באשדוד התבססה על מספר שיקולים.

הראשון שבהם נשען על העובדה כי הקמת הנמל עלתה בקנה אחד עם

מגמת פיזור האוכלוסין והקמת מרכזים עירוניים באזור הדרום. שיקול

משמעותי נוסף וחשוב היה פוטנציאל קיצור מרחקי ההובלה היבשתית

של מטענים ממרכז הארץ לדרומה ובחזרה. כך, לדוגמה, הובלת אשלגן

מסדום לנמל אשדוד מקצרת את הנסיעה ב־ 120 ק"מ לעומת שינועו לחיפה.

מיקומו הייחודי של הנמל מבטיח כמה יתרונות חשובים נוספים: הוא קרוב

לעורקי התחבורה הקיימים וכן למרכזי התעשייה והייצור של ישראל, בהם