דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מנכ"ל חברת נמל אשדוד המכהן, שוקי סגיס. "כעת אנו נכונים להרחיב את

פעילותינו העסקית בישראל", הוסיף במכתבו.

 

עם השיפורים שעליהם עמלים אנשי היחידה נמנית יצירת דרכים לעידוד

ענף היצוא. "למרות שבמבנה התעריפים הנוכחי הנמל לא מרוויח על מכולת

יצוא, בכל זאת, מעבר לערך הלאומי הכרוך בכך, חשוב לזכור כי אונייה

שפרקה יבוא וממשיכה לדרכה כאשר היא מלאה, מביאה רווח לחברת

הספנות לה היא שייכת, וכך גם לנמל. אחת הפעולות שננקטו היא הסרת

המגבלה שנוגעת למועד הבאת מכולות יצוא אל הנמל. בעבר אולץ היצואן

להביא את מטענו לא יותר משמונה שעות לפני ההעמסה. היום אין עוד

מגבלה כזו, מה שמביא לסיוע אדיר ליצואנים", אומר סמנכ"ל הלקוחות.

נושא אחר ובעל חשיבות ברמה הלאומית הוא התחרות עם נמלי האזור

על מטעני שטעון, המועברים בנמל מאונייה לאונייה בדרכם לנמל אחר.

"קו שיעשה כאן שטעון ירוויח, מאחר שהכלכלה הישראלית משגשגת יותר

מזו שבחלק מנמלי הים התיכון, כך שהאונייה תיהנה גם מהסחר המקומי

וגם מהשטעון, בנמל אחד", מסכם סמנכ"ל הלקוחות.