דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הים מתחרים בהצלחה גם בנמלי האוויר.

נראה כי הנתונים מדברים בעד עצמם: חברת נמל אשדוד הצליחה תוך זמן

קצר להפחית ביותר ממחצית את זמני שהיית האוניות בנמל, ובמקביל היא

הציגה גידול בתנועת המטענים, המכולות ומספר כלי הרכב שנפרקו בו.

"המונח 'לקוח שבוי' אינו רלוונטי עוד, ואיננו מאמינים בו", אומר סמנכ"ל

הלקוחות. "בשורה התחתונה, עלינו לצאת מנקודת הנחה שהלקוח יפנה

למקום בו הכי טוב לו. תמיד יהיה מי שיציע לו שירות טוב יותר".

במילה "שירות" נכללים מושגים רבים, כמו תפוקה, אמינות, יציבות, הסרת

חסמים שונים, פריון גבוה, מניעת נזקים. כל אלה נוגעים לשירות הבסיסי

שעל הנמל להעניק ללקוחותיו.

המצב האידיאלי אליו שואפים אנשי השירות, הוא זה שבו יהיה הנמל "שקוף"

עבור הלקוח בכל הפעולות הנוגעות לו. כלומר, מצב שבו לא יחוש הלקוח

בעובדה שהמוצר שלו עבר בנמל. הנמל יהווה רק שער. אמנם שער אקטיבי,

אך בכל זאת - שער.

עבור הלקוח מהווה הנמל חלק אחד מתוך שרשרת אספקה ארוכה, וישנן