דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עוד חוליות רבות, נלוות, שאינן שייכות במישרין לנמל: החל בסוכנים ונהגי

משאיות וכלה בכבישים ותשתיות נוספות. כל אלו משפיעים לא מעט על

אופי השירות, ובנמל אשדוד מקפידים לראות זאת בראייה הרחבה ביותר.

כך, למשל, נציגות משרד הבריאות המצויה במתחם הנמל אינה כפופה

לחברת נמל אשדוד, אך השירות הניתן בה ליבואני המזון הינו חוליה חשובה

בשרשרת. אנשי הנמל הצליחו לשכנע את הנוגעים בדבר להקצות תקנים

נוספים בנציגות, כדי שהשירות עבור אותם יבואנים יהיה מהיר ואפקטיבי

יותר מבעבר. זו רק דוגמה אחת מיני רבות להסרת חסמים.

גם נהגי המשאיות והמובילים, שבעבר לא נחשבו לקוחות במלוא מובן

המילה, נהנים מאיכות השירות. אין ספק שעבודתם היא קשה ומורכבת,

ועמידה בפקקי תנועה מייגעים בדרך לנמל ואף בתוכו, בעת שהם ממתינים

לפריקת אונייה, עלולה לפגוע בה. הטמעתה המוצלחת של מערכת TOS

בנמל תרמה להתמודדות טובה ויעילה יותר עם בעיות התורים שהיו בעבר.

הדוגמה הבולטת ביותר בהקשר זה היא מיסוד נושא החלונות התפעוליים

למכולות. הדבר מעניק ללקוח תחושת ודאות, יציבות ואמינות, שבאה לידי