דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

צד נוסף של מערך שיפור וייעול השירות בא לידי ביטוי בקשר ההדוק שבין

נמל אשדוד ורשויות המכס האמריקאי. בעיתונות פורסמו ידיעות על פיהן

נמל אשדוד הוא הנמל הישראלי הראשון שזכה באישור המכס האמריקאי.

הנמל צורף לפרויקט ה־ CSI) Container Security Initiative ( לאבטחת

מכולות יצוא באמצעות משקף.

מדובר בהסכם שנערך בין רשויות המכס בארה"ב ובין רשויות המכס

במדינות המצטרפות, ובמסגרתו נבדקות מכולות המיועדות ליצוא בעזרת

משקף מכולות. הדבר מאפשר את העברת תוצאות הבדיקה בזמן אמת

לרשויות המכס בארה"ב, המחליטות אם לאשר את הטענת המכולה לאונייה,

בהתאם לתוצאות השיקוף. נמל אשדוד היה לנמל ה־ 54 בעולם שהצטרף

לפרויקט.

כפועל יוצא מכך, השתתפות נמל אשדוד בפרויקט מקצרת את זמן בדיקת

המכולות המיוצאות לארה"ב ומונעת עיכובים במסירת המכולה בהגיעה

ליעדה.