דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כושר ימי

ענף הספנות הוא ענף עתיר הון ובעל פוטנציאל אדיר, הפועל בשוק עולמי

תחרותי במיוחד. תחרות זו מחייבת את הספנות הישראלית להסתגל

לשינויים גיאופוליטיים, כלכליים וטכנולוגיים, ולשמור על מגמת צמיחה

מתמדת, שכן זהו ענף שבו לגודל יש יתרון של ממש.

שלא כבמדינות רבות בעולם, בפני ישראל ניצבת שורה של אילוצים ייחודיים:

בידודה הגיאוגרפי והמדיני וכן ריחוקה ממרבית מקורות האספקה הפתוחים

בפניה גורמים לתלות מוחלטת בהובלה ימית: כ־ 98% מכמות המטענים

מובלים לישראל וממנה דרך הים. לפיכך המדינה חייבת לשמור הן על כושר

הובלה ימי שאינו תלוי בגורמים זרים, והן על כשירותם הגבוהה של נמליה.

Untitled.jpg