דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חשוב לציין כי נמל "איתן", שנחנך בשנת 2005 , מהווה קפיצת מדרגה

משמעותית בתשתיות הנמליות המניעות את סחר החוץ של ישראל.

הפרויקט, שבו הושקעו כ־ 3 מיליארדי שקלים, הסתיים במועד ובתקציב

שתוכננו לו. הוא כלל את הארכת שובר הגלים ב־ 1,150 מטרים, ייבוש

שטחי ים והקמת רציפים תפעוליים באורך של 1,700 מטרים. הרציפים

החדישים הללו מאפשרים קליטת אוניות מכולה גדולות ומשפרים את

השירות ללקוחות הנמל, ולמעשה לכל השרשרת הלוגיסטית בענף.

מסוף זה, מהחדישים והמשוכללים שבאזורנו, ערוך לקלוט אוניות מכולה

בגודל "סופר פוסט־פנמקס" (אוניות המסוגלות לשאת עד 8,000 מכולות),

ומצויד במיטב הציוד הנמלי, הכולל שישה מנופי גשר ו־ 24 עגורני שער

(RTG).רציף המטען הכללי מצויד בשישה עגורני זרוע.

מסוף המכולות בפרויקט הוא הראשון בישראל שבו הופעלה מערכת

ממוחשבת לניהול מסופי מכולות ( TOS ), שמאפשרת ניהול יעיל ומבוקר

של עבודת הנמל, אגב ניצול אופטימלי של הציוד והמשאבים העומדים

לרשותו. לצד כל אלה, הוחלט על הקמת מסוף רכבת למטענים בעורף

רציפי "איתן".