דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מבנה הנמל ומאפייניו

עורף חזק

חברת נמל אשדוד מפעילה עורף תפעולי חזק הכולל שטחי אחסון נרחבים.

עורף הנמל מוגדר כאזור המאכלס את כל המחסנים והאתרים הלוגיסטיים,

המצויים מחוץ לגדר של הנמל עצמו. עם זאת, אף על פי שעורף הנמל

אינו שייך לחברת נמל אשדוד, הקשר עמו הוא יומיומי והדוק.

למעשה, הנמל ועורף הנמל אינם יכולים להתקיים אלא בצוותא. בעורף

הנמל יש מחסנים המיועדים למכולות ולריקון מכולות, ממגורות, בית קירור

גדול, אזורי אחסנה ליצוא חקלאי, משרדי לקוחות, ואף חברות המעניקות

להם שירותים שונים. העורף מספק לנמל יתרון מכריע, מפני שהוא כולל

שטחים עצומים, הטומנים בחובם פוטנציאל פיתוח עתידי.

 

פתרונות יצירתיים

דוגמה מעניינת ליתרון הגודל של עורף הנמל נותן סמנכ"ל התפעול של

חברת נמל אשדוד. לדבריו, בעבר חווה העולם שנים קשות בחקלאות.

אגרסקו רכשה ברחבי תבל זרעי תפוחי אדמה, כאשר לנמל אשדוד הובאו