דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

גם נושא הדרכת העובדים זוכה לתשומת לב רבה: כל העובדים מקבלים

הדרכה לפחות אחת לשנה. מדובר בהדרכות שכוללות, בין השאר, לימוד

לקחי תאונות מן העבר, רענון חומר רלוונטי וחידוש נהלים. גם קבלנים

חיצוניים, המגיעים לבצע בנמל עבודות שונות, מתודרכים היטב לפני

ביצוע העבודה.

 

לצד הסכנות המכניות והימיות, עלולות להתרחש בנמל גם שריפות שמקורן

באלמנטים רבים העלולים להתלקח, כמו לוחות חשמל וסחורה דליקה.

לצורך כך מופעל בנמל מערך כיבוי אש, הכולל כבאית מצוידת, כבאים

מיומנים ונאמני כיבוי במחלקות השונות. כל אלו עומדים בסטנדרטים של

שירותי הכיבוי הארציים. בנמל ניצבים בכוננות גם אמבולנס וחדר טיפולי

חירום.

 

על כל מקרה

מאז מלחמת לבנון השנייה, שבה פעל נמל אשדוד כנמל יחיד במדינת

ישראל, ביססה חברת נמל אשדוד נהלים ופקודות אשר באים לידי ביטוי

בתרגילי היערכות לשעת חירום, הכוללים את מערך הפעילות של כל