דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הנעשית עם כלי הרמה, ושל ההדרכה הנדרשת לעובדים. על

פי המוסד לבטיחות וגיהות, בדיקת העגורן טרם הפעלתו היא

חלק מפרוטוקול מורכב הכולל, בין השאר, בדיקת כבל ההרמה,

תוף הכבל, הגלגלות, תקינות התאורה מעל המטען, המסילות

השונות, המסיבים וגלגלי השיניים.

Untitled19.jpg

                                                                     Untitled20.jpg