דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

TOS למתקדמים
למערכת TOS המורכבת יש מאפיינים רבים, ומטרתה הסופית היא יצירת
מנגנון אחיד לניהול העבודה בשטחי הנמל וברציפים. זאת על ידי תכנון
העבודה בכל תחנות העבודה, מעקב ובקרת ביצוע.
כיצד הדבר מתבצע?
■ תכנון שטחי האחסנה נעשה אגב התחשבות מלאה בניצול מרבי של
שטחי אחסנה, ויעילות העבודה בשינוע המכולות.
■ תכנון טעינת ופריקת אוניות ברציפים מבוצע בהתחשב באופן האחסון
של המכולות בשטח, ויצירת רצף וסינרגיה בין השטח לקו המים.
■ המערכת מספקת מעקב ובקרה על תנועת המכולות בשערים.
■ המערכת דואגת לחלוקת עומס העבודה בין הכלים השונים.
■ TOS מאפשרת מעקב ובקרה על זמני המתנה של המשאיות בנמל,
ושיפור השירות ללקוח.​