דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

■ כתוצאה מכך הועבר הניהול הממוחשב של העבודה במנופי שער
למפעיל המנוף ובוטלה עמדת הבקר.
■ יישום המערכת הביא למצב שבו מתקיימת עבודה ממוחשבת בכל
אזורי הנמל. לשם כך היה צורך בהתקנה של יותר מ־ 100 מחשבים
תעשייתיים בכלים השונים וברכבים התפעוליים.
■ כדי לאפשר עבודה רצופה ויעילה בכל אזורי הנמל, הוקמה בהם רשת
אלחוטית מהירה, אשר מאפשרת עבודה נוחה ובקצב מהיר.
■ המערכת מאפשרת שימוש במערכות אוטומטיות לאחסון ושיגור
המכולות. באופן זה ניתן לדעת בכל עת מהו מיקומה המדויק של כל
מכולה.
■ גם מנופי השער מצוידים במערכות GPS ובמערכות לזיהוי ואיתור
פעולות המנוף. מערכות אלו, נוסף על נוחות העבודה שהן מייצרות
למפעיל המנוף, מעבירות מידע עדכני ומיידי על איתור המכולה
ופעולות המנוף למערכת ה־ .TOS​