דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בינה עסקית (BI)
בעולם עסקי תזזיתי, המשתנה תדיר ומאופיין באיומים והזדמנויות עסקיות
הצצים ונעלמים בזה אחר זה, מתעורר קושי עצום בניהול המידע באופן
מיטבי. לא מדובר רק במידע חיצוני - על הנעשה בתחום ההתמחות
הספציפי של החברה - אלא גם, ובעיקר, במידע פנימי: מידע על המתרחש
בתוך החברה עצמה.
חטיבת מטה ומחשוב מהווה גורם מכריע בכל הנוגע להטמעת טכנולוגיות
מתקדמות בנמל. היא אחראית על הטמעה, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום
המחשוב, ומטרתה לתת מענה - באמצעות טכנולוגיה ומערכות מידע -
לצרכים ולתהליכים העסקיים של החברה. הדבר נעשה, בין השאר, על ידי
פיתוח אפליקציות מוכוונות לקוח וממוקדות בשירות ללקוח.