דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

המערכת נבנתה בתצורה של פורטל אינטרנטי, ומהווה כלי עזר לדרג
הניהולי הבכיר בחברה במעקב מקוון אחר ביצוע יעדי החברה והתוכנית
האסטרטגית שלה.

הפורטל הארגוני בנוי מלשוניות, המייצגות את החטיבות השונות בחברה,
כאשר לכל חטיבה הוגדרו יעדים כמותיים מדידים, המיוצגים במערכת
באמצעות גרפים שונים.
בחודשים שלאחר הטמעת המערכת יושם השלב הבא: שילוב המפה
האסטרטגית על פי מתודולוגיית BALANCE SCORE CARD של החברה
במערכת המידע. באופן זה יוכלו ההנהלה ודירקטוריון החברה לבצע מעקב
שוטף אחר ביצועי החברה והעמידה בתוכנית האסטרטגית.
בחטיבת מטה ומחשוב גאים בעובדה כי הטמעתה של המערכת החדישה
בקרב העובדים נחשבת להצלחה גדולה בכל קנה מידה.