דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מידע לכל פועל

לצד מערכות המידע הפועלות בהצלחה, פועל גם אתר אינטרא־
נט חי ודינמי, המספק לעובדים בכל רמה ודרג נתונים המעניינים
אותו: מידע אישי כיתרת ימי החופשה שנותרו לו, מערכת דוא"ל
פרטי ומידע על מבצעים שונים המיועדים לו. עבור עובדים שאינם
נמצאים באופן קבוע מול מחשב הוצבו בשטח קיוסקי מידע
משוכללים וידידותיים למשתמש.

Untitled7.png