דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בפוטנציאל הצמיחה הגבוה הקיים בנמל אשדוד ובגידול הקיים בפעילות
הסחר הימי", אמר מנכ"ל הנמל במעמד השקת המערכת, בקיץ 2007 .
"הרשת החדשה תאפשר לנו ליישם טכנולוגיות מתקדמות, אשר יסייעו
לחברה בפעילויות ליישום מטרותיה העסקיות".

124.jpg