דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

המסופון מציג מידע בדבר נוכחות עובדים ותפקידים במשמרת,
אירועים שונים שאירעו בזמן המשמרת, ופירוט העבודה ברמת
האונייה, הרציף, סוג וכמות המטען ועוד. המערכת מביאה עמה
שדרוג ממשי של תהליכי העבודה. כך, למשל, שיטת הדיווח
הופכת להיות ברורה, מיידית וממוחשבת, והדיווחים מהשטח
מתקבלים בזמן אמת. נוסף על כך, השימוש במסופונים החדשים
יוצר מאגר מידע מרוכז לצורכי ניהול ובקרה, ומהווה תשתית
טכנולוגית ליישומים ניידים נוספים. מצב רצפת הייצור מועבר
בזמן אמיתי לגורמי התכנון.​