דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תנועה, שהיה עלול להיגרם בשל עיכוב של משאית בתור, וכך לא ייסתם
מסלול הכניסה לנהגים הבאים בתור. במהותה, עמדה זו מיועדת לפתרון
בעיות הנובעות מחוסר התאמה שבין מסמכי המכולה, הנהג, המשאית
והרשאת הכניסה. לרשות הנהגים באזור עומדים טלפונים ומכשירי פקס,
המיועדים ליצירת קשר ישיר עם המשלח אם יתעורר בכך צורך.
ייחודה של המערכת טמון, בין היתר, בשילוב הבידוק הביטחוני עם
האישורים באותה תחנת Trouble . לכך נוספת העובדה שה־ Trouble לא
רק פותר את הבעיה הספציפית שעיכבה את המשאית, אלא מסיים את
כל תהליך העבודה בלי להפנותה בחזרה לתור, לעבר התחנה ששלחה
אותה ל־ .Trouble
הפעלת גלאי הקרינה הרדיואקטיבית, שנתרם על ידי רשויות הממשל
האמריקאיות, מאפשרת לנמל אשדוד לקבל אישור אמריקאי כ"מגה פורט"
MegaPort( (. הגדרה זו מציינת כי כל המכולות היוצאות מנמל אשדוד
עוברות בדיקת קרינה ואינן צריכות בדיקה נוספת בכניסה לארצות הברית.
מומחי ספנות מעריכים כי בהמשך תסייע הגדרת נמלים כמגה פורט במתן