דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

השער החדש: תעודת זהות

מתחם השער המודרני מתפרש על שטח של כ־ 150 דונמים
וכולל 14 נתיבי כניסה ו־ 18 נתיבי יציאה. המערכות החכמות
המופעלות בשער החדש הופכות את ההליך כולו ל"הליך ללא
נייר", הכולל זיהוי ביומטרי )באמצעות טביעת אצבע( של הנהג,
זיהוי ממוחשב של לוחית הרישוי ומתן תגי זיהוי חדישים לנהגים,
שנוצרו בטכנולוגייה מתקדמת. השער החדש מחובר ישירות, בין
השאר, למערכת שער, מערכת מסרים, מערכת בקרת המכולות
הממוחשבת ) TOS (, מערכת מטענים, מערכת CAS (Chemical
Abstracts Service (, שהינה מערכת אמריקאית לזיהוי דליפה
רדיואקטיבית, ומערכת Totem - מערכת לפענוח תמונות. עוד
כולל השער מכשור מתקדם לבידוק ביטחוני )כולל שיקוף אגב
תנועה(. בעמדת Trouble מופעלת מערכת רישוי ובקרת נהגים,
ניהול נתוני תובלה והנפקת אישורים.
במסגרת התשתיות שהוקמו נסלל כביש גישה חדש המקושר
לכביש מס' 41 - כביש הגישה הנוכחי לנמל אשדוד.