דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נמל ירוק

נמל ים מתאפיין בפעילות נמרצת, לרוב בלתי פוסקת, המתקיימת במגוון

תחומים, החל בתחבורה, אנרגיה ותהליכי בנייה, וכלה בשינויים הנערכים

במרקם האקולוגי שבו הוא נטוע. בנמל אשדוד אפשר לראות פעילות

אינטנסיבית ורבת־פנים המתקיימת בהרמוניה עם הסביבה. למעשה, זהו

נמל העומד בכל דרישות התקן הסביבתיות של ישראל, וכן של האמנות

הבינלאומיות. נוסף על כך, בנמל נערכות פעילויות מגוונות למען הסביבה,

הקהילה ומה שביניהן.

בבסיס הברית האקולוגית שבין הנמל לסביבתו נטועה מטרת־על: קיום

דיאלוג רציף עם הסביבה אגב שמירה על איכות הים, החופים והאוויר.

כך, למשל, הביא אימוץ עיקרון זה לפיתוח "נמל איתן" לכיוון צפון והרחק

מהשטח העירוני.

נוסף על הפעילות המיידית הנעשית למען הסביבה והטבע העוטף אותה,

פועל נמל אשדוד להעלאת המודעות לאיכות הסביבה בקרב עובדיו, קבלני

המשנה וספקי הציוד שלו. כולם משתתפים בהדרכות, הכשרות והסמכות,