דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

המיועדות להגביר גם את מחויבותם לסביבה. הנמל אף מעניק עדיפות

למוצרים ממוחזרים ולפעילות הממזערת השפעה סביבתית שלילית.

השיקולים הסביבתיים הם חלק אינטגרלי מאיכות העבודה והחיים שבנמל

אשדוד. שיקולים אלו משתלבים היטב בתהליך קבלת ההחלטות, בתפעולו

היומיומי של הנמל, בעת בנייה בתחומו ובמסגרת תהליכי הפיתוח שלו. זהו

נמל "ירוק" מכל צדדיו.

Untitled.jpg