דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

רגישות סביבתית זו הביאה את קברניטי נמל אשדוד להקפיד שבעתיים על

עמידה בדרישות החוקים והתקנות הנהוגים בישראל ובאמנות הבינלאומיות.

כך, לדוגמה, המחויבות לאמנת ברצלונה לשמירת הסביבה הימית וחופי

הים התיכון נועדה לצמצם במידה ניכרת את ההשלכות הסביבתיות עקב

פעילות הנמל, וכן ליצור אופטימיזציה שבין תפעול יעיל של הנמל ובין

שמירה על איכות הסביבה.

נמל אשדוד עוסק בשלושה פרויקטים מרכזיים בתחום איכות הסביבה:

הזנת החופים בחול, מניעת זיהום ים בטעינת אוניות צובר ומניעת זיהום בעת

הפריקה. פרויקטים רבי־היקף אלו, שהינם נגזרת של התורה האקולוגית

של חברת נמל אשדוד, מתקיימים באופן בלתי פוסק אגב ניטור מתמיד

והפקת לקחים רציפה.

 

שומרים על החוף

לא רבים יודעים כי מקור החול המגיע אל חופי הארץ הוא בנהר הנילוס. זה

סוחף עמו גרגירי חול שמקורם בסלעים מהרי מזרח אפריקה, מסיע אותם