דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כדי למנוע נזקים בלתי צפויים מתבצעות כל העת בדיקות שונות, כגון

מיפוי עומקים, מדידות גלים ובדיקת אופי זרמי הים. הבדיקות מספקות

שלל נתונים, המסייעים להעברת החול מדרום לצפון.

Untitled19.jpg