דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

המומחים קובעים כי זו השיטה היעילה והטובה ביותר למניעת פגיעה בחופים

הסמוכים לנמל, הנגרמת עקב פיתוחו והרחבתו, ויש בה גם כדי למנוע את

ערעור המרקם האקולוגי המקומי.

מלבד זאת, מבוצעות באופן תקופתי חפירות לצורכי תחזוקה, לשם הסרת

משקעי סחף שהצטברו בשל זרימת נחל לכיש הסמוך לנמל. משקעים אלו,

הנחשבים פסולת, מועברים לאתר הטלה בלב ים המכונה "אתר אלפא". הוא

נמצא כ־ 50 ק"מ מערבית לחוף, בעומק 1.3 ק"מ. מחקרים קבעו כי מדובר

באתר בטוח מבחינה סביבתית ואין חשש כי הפסולת המוטמנת בו תגרום

נזקים אקולוגיים.

                              Untitled20.jpg