דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נמל ירוק

הפן האנושי

כמובן, אי אפשר להסתפק רק בהצהרות על קשרים הדוקים שבין הנמל

לתושבי העיר, ויש צורך גם במעשים - ואלו הולכים ומתרבים כל העת.

בעמודים הבאים ניתן ללמוד על כמה פרויקטים המדגימים היטב את הקשר

שבין הנמל לעירו, ובמקרים מסוימים אף בין הנמל ובין מדינת ישראל.

 

למען היונקים הימיים: חברת נמל אשדוד יזמה קשר עם עמותת מחמל"י,

המרכז לחקר יונקים ימיים. הקשר בא לידי ביטוי הן בסיוע שוטף הניתן

על בסיס יומיומי והן בכתיבה משותפת של תוכניות לימוד המיועדות לגני

ילדים ובתי ספר. תוכניות אלה נכתבות ומיושמות בשיתוף הדוק של מינהל

החינוך בעיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה - חבל יבנה. התוכנית

לגנים מתמקדת בהסמכתם לקבלת "תו תקן ירוק", אגב שימת דגש על

היכרות הסביבה הימית בכלל והיונקים הימיים בפרט. התוכנית לבתי הספר

עוסקת במכלול המשמעויות של הקשרים השונים שבין הנמל לעיר, ובתוך