דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סירות הסוורים, נאלץ המטען להמתין לשוך הסערה.

מגבלה זו הייתה כאין וכאפס לעומת מגבלת נפח המטען שהיה יכול לנוע

בין הנמל לאונייה ובחזרה: טונות בודדות בלבד. עבודת הסוורים הייתה

note1_1.jpg