דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

Untitled2.jpg

שלושת נמליה בים התיכון, רק נמל חיפה היה עמוק מים ואיפשר פריקה

וטעינה של אוניות גדולות. נמלי יפו ותל אביב היו כאמור נמלי סירות

מוגבלים מבחינות רבות. ממסמך רשמי שהנפיקה עיריית

תל אביב בשנת 1959 עולה כי המחשבות והתכנונים הראשוניים

להקמת נמל עמוק מים נוסף על נמל חיפה החלו כבר במחצית שנות